Praca na etacie czy status wolnego strzelca?

Powiadają, że ludzie dzielą się na tych, którzy mają porządek na pulpicie komputera i tych, którzy trzymają tam masę ikon i skrótów. Zawsze znajdą się zwolennicy brania prysznica i ci, dla których ideałem jest kąpiel w wannie. Wreszcie są i tacy, dla których stworzona jest praca na etacie, jak też ci, którzy „sami sobie sterem, żeglarzem i okrętem”. Skupmy się na ostatniej grupie. Co więc ma więcej zalet: etat czy własna działalność?

Czytaj dalej...

Nie kij, lecz marchewka zrobi z Ciebie menadżera

Marchewka

Miło jest dostać od szefa pochwałę za dobrze wykonaną pracę, prawda? Niestety, większość polskich menadżerów zdecydowanie częściej gani za błędy, niż chwali. Uważają oni, że wykonanie zleconego pracownikowi zadania to norma, która nie wymaga odnotowania. Tymczasem pochwała stanowi potężne źródło motywacji, które pomaga utrwalić właściwe założenia, napęd do dalszej, pełnej zaangażowania pracy.

Czytaj dalej...

Doradztwo podatkowe – czy to koniec dotacji unijnych?

Płynące z Unii Europejskiej środki finansowe, od lat istotnie wpływają na gospodarczy rozwój Polski i wzrost stopy życiowej jej obywateli. Mimo licznych zapowiedzi końca dotacji unijnych, nic nie wskazuje na to, by scenariusz ten miał szansę zrealizować się w najbliższej przyszłości. W ramach perspektywy budżetowej na lata 2014-2020, Polska otrzymała największe wsparcie spośród wszystkich krajów członkowskich – 82,5 mld euro. Jak uzyskać dotację inwestycyjną? Gdzie szukać informacji o funduszach?

Czytaj dalej...

Czym jest zarządzanie wiekiem?

Zarządzanie wiekiem

Zarządzanie wiekiem (ang. age management), które dopiero niedawno zawitało do Polski, od kilkunastu już lat rozwija się w krajach wysoko rozwiniętych. Pojęcie to można rozumieć dwojako. Po pierwsze jako sposób zarządzania przedsiębiorstwem, który uwzględnia zróżnicowanie wiekowe pracowników.

Czytaj dalej...

Kartony na dokumenty

Kartony na dokumenty

Kartonowe pudła na dokumenty mają wiele zastosowań. Mogą być to kartony opakowaniowe, pocztowe czy archiwizacyjne. Przydają się nie tylko do profesjonalnego użytku, ale także na co dzień.

Czytaj dalej...

Studia MBA – trampolina do zawodowego sukcesu

Studia MBA

Z roku na rok studia MBA cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich studentów i osób pracujących. Ci, którzy chcą stać się w niedalekiej przyszłości rekinami biznesu, powinni rozważyć zdobycie tego prestiżowego dyplomu. Argumentów przemawiających za poszerzaniem własnych kwalifikacji właśnie w tym kierunku jest bardzo wiele.

Czytaj dalej...

Czym jest mobbing i co można w takiej sytuacji zrobić?

mobbing

Według przepisów kodeksu pracy mobbing to działanie lub zachowanie ze strony przełożonego skierowane przeciw pracownikowi. Cechuje się on powtarzającym się, długotrwałym nękaniem lub zastraszaniem, którego celem jest poniżenie i ośmieszenie podwładnego, często połączone z jego izolowaniem od współpracowników. Efektem mogą być stany depresyjne oraz zaniżona samoocena, szczególnie ta dotycząca kompetencji związanych z pracą. Mobbing często prowadzi do rezygnacji z posady lub powtarzających się urlopów zdrowotnych.

Czytaj dalej...

10 trendów HR w 2016 roku. W Polsce i na świecie

trendy HR

W tym roku po raz pierwszy na szczycie listy trendów HR w badaniu firmy Deloitte nastąpiła zmiana. Najważniejszym problemem, z jakim zmagają się specjaliści zarządzający personelem okazały się zmiany organizacyjne. Jakie jeszcze trendy wskazywali HR-owcy?

Czytaj dalej...

HR-owiec i menedżer jak pies z kotem?

współpraca HR manager

Kadra zarządzająca oraz działy personalne muszą ze sobą współpracować, ponieważ łączą ich wspólne interesy: to dobro pracownika i zysk firmy. Niestety na tym podobieństwa się kończą. Podejście HR-owców i menedżerów do zarządzania personelem w wielu kwestiach jest dość rozbieżne.

Czytaj dalej...