Najbliższe wydarzenia HR

Metody rekrutacji

Rekrutacja

Wybór strategii rekrutacyjnej w danym przedsiębiorstwie zależy między innymi od poziomu zatrudnienia oraz specyfiki danego stanowiska pracy. Wysoką efektywność procesu rekrutacji można osiągnąć, używając kilku metod jednocześnie. Metoda rekomendacji – sieci zawodowe, stowarzyszenia przedsiębiorców, absolwentów, znajomych są doskonałym źródłem pozyskiwania nowych pracowników. Aplikacjom osób z polecenia automatycznie przypisuje się wyższą jakość niż odpowiedziom na oferty publiczne.

Czytaj dalej...

Rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

Po dokonaniu wstępnej selekcji kadnydatów na dane stanowisko, przychodzi pora na przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych. Ich głównym celem jest zebranie szczegółowych informacji na temat kandydatów i weryfikacja ich kompetencji oraz doświadczenia zaprezentowanych w CV i liście motywacyjnym. Podczas rozmowy z wybranymi kandydatami przekazuje się też potencjalnym pracownikom informacje na temat ich przyszłych obowiązków i oczekiwań firmy wobec nich. Ma to umożliwić obu stronom podjęcie świadomej decyzji o ewentualnej współpracy.

Czytaj dalej...

Zatrudnienie nowych pracowników

Rekrutacja pracowników

Decyzja o zatrudnieniu nowych pracowników to wyzwanie dla każdej organizacji. Pracownicy generują bowiem znaczne koszty, jak również potencjalne zobowiązania. Dlatego zwłaszcza początkujące firmy, posiadając ograniczone zasoby finansowe, powinny dokładnie rozważyć przyjęcie każdego dodatkowego pracownika. Wzrost danej firmy jest mierzony na podstawie zarówno jej zysków, jak i strat. Koszt niepotrzebnego zatrudnienia i / lub zatrudnienie niewłaściwej osoby może wyrządzić firmie niejedną szkodę. Dlatego też, przed zaangażowaniem się w proces rekrutacji, kadra zarządzająca powinna uświadomić sobie wymogi

Czytaj dalej...

Dlaczego warto pracować w policji?

Zawód-policjanta

Zawód policjanta to pewna praca, dobre zarobki i wcześniejsza emerytura. Chętnych do tej pracy nie brakuje. Ile zarabia początkujący, a ile doświadczony pracownik policji? 96 tys. osób – tyle obecnie mamy policjantów w Polsce. Aż 87 proc. to zwykli funkcjonariusze, którzy różnią się między sobą stopniem zaszeregowania. Z tego ponad 3 tys. to osoby dopiero szkolące się do zawodu, 15 tys. ma etat policjanta, a 19 tys. osób to referenci. Ponadto 10,5 tys. pracuje jako

Czytaj dalej...

Najlepsze zawody 2014 roku

Dobrze płatne zawody

Każdego roku na rynku pracy zachodzą zmiany. Zawody, które jeszcze w 2013 roku były dobrze opłacane i nie brakowało dla nich ofert pracy, w 2014 roku schodzą na dalszy plan i teraz będą poszukiwani zupełnie inni specjaliści. Jakie więc zawody znajdą się wśród najbardziej pożądanych i najlepiej płatnych w bieżącym roku? Najnowsze trendy, czyli umiędzynarodowienie, optymalizacja, globalizacja i centralizacja wpływają na rynek pracy i kształtują decyzje pracodawców o zatrudnianiu wybranych specjalistów.

Czytaj dalej...