Zapotrzebowanie na języki obce na rynku pracy

Żyjemy w czasach, gdy znajomość języków obcych jest koniecznością. Nie dotyczy to jedynie działalności zawodowej i kariery, ale praktycznie wszystkich aspektów naszego życia. Już dzieci w przedszkolu uczą się co najmniej jednego języka, a od szkoły podstawowej  rozpoczyna się prawdziwa karuzela lingwistyczna. Język angielski to dziś lingua franca i korzystanie chociażby z dorobku kultury, rozrywek, nowych technologii, czy wręcz poruszanie się po świecie realnym i wirtualnym wymaga jego znajomości. Z drugiej strony stajemy się społeczeństwem

Czytaj dalej...

Kariera: A może centra usług biznesowych?

Centra usług biznesowych

Centra usług biznesowych są jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. W całym kraju działa niemal 1000 firm świadczących usługi z tego zakresu, które zatrudniają już łącznie ponad 200 tys. pracowników. Specjaliści są zgodni: dynamika wzrostu nadal będzie duża. Szacunki Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych mówią, że do 2020 roku liczba zatrudnionych w usługach biznesowych wzrośnie o niemal połowę, do 300 tys. zatrudnionych.

Czytaj dalej...

Języki obce przyszłości – który język należy znać?

Nauka języków obcych to zawsze dobra inwestycja, bez względu an to jakiego języka naukę podejmujemy warto się uczyć jak największej ilości języków obcych, dzięki którym możemy porozumieć się z większą ilością osób na świecie. Znajomość języków ma znaczenie nie tylko dla pracy zawodowej, ale i rozwoju osobistego, rozrywek itd. co więcej w czasach ułatwionej komunikacji międzyludzkiej, postępującej globalizacji znajomość języków jest kluczowa dla funkcjonowania w społeczeństwie, życiu społecznym. Tak jak kilkanaście lat temu inwestycją była

Czytaj dalej...