Projekt budżetu na 2015 rok

zarobki

Nowy budżet, który został ostatnio przyjęty przez rząd, zakłada minimalny wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia w przyszłym roku. Znamy wysokość funduszy przeznaczonych na szkolenia i pomoc bezrobotnym. Założenia ustawy budżetowej są realne do spełnienia, o ile tempo wzrostu gospodarki nie spadnie.

Czytaj dalej...

Gorący temat – zarobki pracowników publicznych

Zarobki urzędników

Czy w budżetówce wciąż opłaca się pracować? Według GUS przeciętne wynagrodzenie w sektorze publicznym w 2013 roku wyniosło 3650,06 zł. Jednakże stosunek zarobków pracowników samorządowych w zależności od wysokości szczebla zatrudnienia jest bardzo zróżnicowany. Im wyższe stanowisko na większej jednostce samorządowej tym wyższa wypłata.

Czytaj dalej...