Najbliższe wydarzenia HR

Absencja pracowników – jak badać?

absencja

Absencja pracownicza to nic innego jak wskaźnik nieobecności pracowników. Zjawisko, które w zakładach pracy jest powszechne, jednocześnie powodujące koszty dla pracodawców. Tym samym wskazuje to, że warto badać jak duża jest skala absencji w naszej Firmie. Co powie nam poziom absencji? Na początek nie należy zapominać, iż absencja niejedno ma imię . Ustalić należy więcej niż jeden wskaźnik. Jest to ważne, aby móc mierzyć zarówno poziom absencji ogólnej, jak i tej spowodowanej ciążą, urlopami macierzyńskimi,

Czytaj dalej...

Rekrutacja pracowników – jakie są etapy ?

rekrutacja-pracowników

Rekrutacja pracowników pozwala na znalezienie i zatrudnienie osób, które najlepiej pasują do danej firmy. Aby ten proces przebiegał skutecznie, należy przejść przez kilka etapów. Etap 1: Planowanie Pierwszym etapem rekrutacji jest planowanie. Polega ono na określeniu potrzeb pracodawcy i opracowaniu strategii pozyskiwania pracowników. Na tym etapie należy ustalić m.in. stanowisko, kwalifikacje wymagane od kandydatów oraz budżet. Agencja rekrutacyjna może nam tutaj pomóc w ustaleniu ilości etapów, tak by te jak najlepiej odpowiadały wymaganiom Klienta. Etap

Czytaj dalej...

Fluktuacja pracowników – jak ją badać?

fluktuacja pracowników

Czy wiecie, jaki jest jeden z najważniejszych wskaźników, które są mierzone w HR? Jest to fluktuacja pracowników. Mówi nam ona o tym, jak wielu pracowników opuściło naszą firmę w porównaniu do liczby wszystkich zatrudnionych. Jak można łatwo się domyślić – jej wysoki poziom nie jest pozytywnym zjawiskiem. Im więcej bowiem osób od nas odchodzi, tym wyższy jest poziom kosztów, jakie musimy ponieść jako przedsiębiorca. Związane są one, np. z zapewnieniem zastępstwa do czasu zatrudnienia nowej

Czytaj dalej...

Badanie kultury organizacyjnej a rekrutacja pracowników

Badanie kultury organizacyjnej

Badanie kultury organizacyjnej to proces, który pomaga nam zrozumieć i ocenić wartości, wierzenia, normy i zwyczaje w firmie. Polega na zbadaniu stosunków interpersonalnych, stylu komunikacji, podejścia do pracy i poziomu zaangażowania pracowników. Bierze on pod uwagę również wiele innych czynników, które wpływają na jakość pracy w organizacji. Firmy doradztwa personalnego zaznaczają, że jest to bardzo użyteczne narzędzie. Jego celem jest lepsze zrozumienie danej organizacji, jej unikalnych cech i wyzwań, z którymi się boryka. Badanie to

Czytaj dalej...

Trzy typy oceny okresowej pracownika

ocena pracownika

Ocena pracownika jest nieodłącznym elementem każdej firmy, której celem jest rozwijanie zatrudnionych u siebie osób i poprawa ich efektywności. Proces ten jest złożony i wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Istnieją różne rodzaje oceny pracowniczej, które mają swoje wady i zalety. Warto więc dokładnie przeanalizować, która z nich będzie najlepiej pasować do danej sytuacji. Metoda pełna emocji Autorefleksja pracownika to jedna z prostszych metod ewaluacji. W tej technice to pracownik samoczynnie ocenia

Czytaj dalej...