Idą zmiany. Jak suchą nogą przejść przez firmowe burze?

firmowe burzeWprowadzanie reform i zmian w niektórych sytuacjach jest koniecznością i jedyną szansą przetrwania, ale przedsiębiorcy niechętnie decydują się na ten krok lub są niezadowoleni z jego skutków. Jest sposób na to, by reformy przeprowadzić w profesjonalny i skuteczny sposób.

Jeszcze do końca tego roku szansę na fachowo wprowadzone zmiany mają firmy z Małopolski. W ramach projektu „Modelowa adaptacja do zmian na małopolskim rynku pracy” przeprowadzanego przez dwie agencje doradztwa personalnego: AG TEST HR i PMGD organizacje z tego regionu mogą liczyć na wsparcie i konkretną pomoc w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Rozpoznanie pola walki

Wprowadzanie drobnych zmian i korekt takich jak poprawa komunikacji w firmie, czy poważnych zmian reorganizacyjnych, np. zmiana profilu działalności wymaga zaplanowanego działania. Agencje przeprowadzające projekt w pierwszej kolejności stosują audyt firmy. Rozpoznanie struktury organizacji i sposobu jej działania odbywa się poprzez audyt funkcji personalnej, czyli przeprowadzanie wywiadów z zarządem, kadrą wyższego szczebla i pracownikami. W ten sposób specjaliści ds. HR są w stanie zdiagnozować sytuację firmy oraz wskazać zarówno mocne strony, jak i słabe punkty działalności firmy. Znalezienie i określenie problemu to podstawowy krok do wprowadzania zmiany. Dzięki obiektywizmowi i dystansowi zewnętrznych firm, są one w stanie bez uprzedzeń zanalizować newralgiczne miejsca, które będą wymagać zmian.

Do zmiany: zatrudnienie i obszary działania

Po dokładnym przyjrzeniu się organizacji i zdiagnozowaniu problemów nie należy przystępować do wprowadzania zmian bez przygotowania. Dlatego przedsiębiorstwa powinny razem z firmą konsultingową ułożyć harmonogram działania, dzięki czemu decyzje nie będą podejmowane pochopnie i z uwzględnieniem tylko krótkoterminowych celów. Dopiero wówczas firmy są w stanie skutecznie przeprowadzać zmiany. Małopolskie przedsiębiorstwa zakwalifikowane do projektu mogą uzyskać pomoc w zakresie outplacementu lub zmiany profilu działalności. Outplacement, czyli inaczej zwolnienia monitorowane, to narzędzie stosowane podczas redukcji zatrudnienia i mające zapewnić zwalnianym pracownikom szybki i bezbolesny powrót na rynek pracy. Jeśli firma zamierza dokonać zmian w formie funkcjonowania (dystrybucja, zaopatrzenie, produkcja, zarządzanie, planowanie, struktura organizacyjna), przedmiocie działalności itp. również powinna skorzystać z oferty doradztwa, konsultacji i szkoleń oferowanych w programie.

Wsparcie osób indywidualnych

Projekt „Modelowa adaptacja do zmian na małopolskim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Firmy konsultingowe AG TEST HR oraz PM Doradztwo Personalne udzielają wsparcia także pracownikom podlegającym zwolnieniu, bezrobotnym i osobom odchodzącym z rolnictwa lub rybołówstwa z regionu Małopolski. Osoby indywidualne mogą liczyć na doradztwo personalne i zawodowe, szkolenia i kursy podnoszące kompetencje. Przedsiębiorcy, którzy myślą o założeniu własnej działalności mają szansę zdobycia atrakcyjnych dotacji ze środków unijnych. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej projektu.

Zobacz także