Luka płacowa – gotowe rozwiązanie do analizy

Równość wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami to nie tylko ważny cel społeczny, ale również wymóg. Staje się on coraz bardziej istotny w kontekście nowych przepisów prawnych. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, dostawca raportów płacowych – manaHR wprowadził na rynek narzędzie – „Luka płacowa”.

Zostało ono stworzone, aby pomóc organizacjom w dostosowaniu się do dyrektywy unijnej, która nakłada obowiązek zniwelowania różnic w płacach między płciami. Badanie przeprowadzone przez manaHR wykazało, że aż 43% badanych organizacji ma wskaźnik luki płacowej poza przyjętymi normami, co sygnalizuje potrzebę natychmiastowych działań.

Luka płacowa” pozwala firmom badać i diagnozować płacowe nierówności bezpośrednio na poziomie poszczególnych stanowisk pracy, oferując nie tylko wgląd w miejsca, gdzie dysproporcje są największe, ale także wskazówki, jak je skorygować. Narzędzie to jest nieocenione nie tylko dla spełnienia prawnych wymogów, ale także jako sposób na promowanie sprawiedliwości i transparentności płacowej.

Nie każda różnica w zarobkach na tym samym stanowisku jest jednak wynikiem dyskryminacji. Wskaźniki takie jak doświadczenie zawodowe, kwalifikacje czy efektywność pracy mogą także wpływać na różnice w opłacaniu pracy. Narzędzie umożliwia dogłębną analizę tych aspektów.

Webinar Luka Płacowa

Można dowiedzieć się więcej o tym, jak narzędzie „Luka płacowa” może wspierać Twoją firmę. ManaHR zaprasza na webinarium, które odbędzie się 11 czerwca, w godzinach od 11:00 do 12:30. Poprowadzą je eksperci: Patrycja Buczkowska, managerka procesu w sekcji analitycznej manaHR, oraz Mateusz Kozik, specjalista ds. rozwoju biznesu w manaHR. Będzie to idealna okazja, by poznać szczegółowe funkcjonalności narzędzia oraz zadać pytania bezpośrednio firmie, która narzędzie proponuje. .

Zapewnij swojej firmie narzędzia potrzebne do zapewnienia równości płac. Zarejestruj się na webinar tutaj.

Zobacz także