Rekrutacja pracowników fizycznych

Rekrutacja pracowników fizycznych do pracy na produkcji może być wyzwaniem dla wielu firm. Niezależnie od branży, szukanie odpowiednich kandydatów na stanowiska produkcyjne wiąże się z pewnymi trudnościami i specyficznymi wyzwaniami. Dziś więc przyjrzymy się bliżej temu, z jakimi trudnościami możemy się mierzyć. Chcemy bowiem pomóc wszystkim firmom rekrutacyjnym oraz pracodawcom sprostać tym wyzwaniom.

Brak kandydatów o właściwych umiejętnościach

Jednym z głównych wyzwań w tego typu rekrutacji pracowników jest brak kandydatów posiadających odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Praca na produkcji często wymaga specjalistycznych umiejętności. Są to np. obsługa maszyn, znajomość procesów produkcyjnych czy umiejętność pracy w zespole. Dodatkowo każda branża produkcyjna ma swoje specyficzne wymagania dotyczące pracowników. Mogą być one związana z obsługą specjalistycznych maszyn i narzędzi, przestrzeganiem surowych standardów bezpieczeństwa czy zachowaniem określonych norm jakościowych. Dlatego specjaliści z agencji rekrutacyjnej muszą znaleźć kandydatów, którzy posiadają odpowiednie umiejętności oraz są gotowi przystosować się do specyfiki danej branży.

Duża fluktuacja kadr

Branża produkcji często boryka się z wysokimi wskaźnikami fluktuacji kadrowych. Pracownicy mogą zmieniać pracę z różnych powodów. Wymienić tutaj można niską satysfakcję, trudne warunki pracy, brak perspektyw rozwoju zawodowego czy niewystarczające wynagrodzenie. Dla firm oznacza to konieczność ciągłego poszukiwania nowych ludzi. To z kolei generuje dodatkowe koszty i czasochłonne procesy rekrutacyjne.

Konkurencja na rynku

Branża produkcji często konkurować musi o pracowników z innymi sektorami. Np. z logistyką, budownictwem czy usługami. Rosnące zapotrzebowanie na pracowników fizycznych sprawia tymczasem, że kandydaci mają więcej opcji do wyboru. To naturalnie utrudnia pozyskanie pracownika. Konieczność konkurowania o najlepszych ludzi wymaga od organizacji stosowania skutecznych strategii rekrutacyjnych i oferowania atrakcyjnych warunków zatrudnienia. Aby dobrze być zorientowanym w tym temacie na rynku warto opierać się o sprawdzone dane. Tu bezkonkurencyjne są raporty płacowe.

Rekrutacja pracowników fizycznych na produkcję to proces wymagający. Brak odpowiednich kandydatów, duża rotacja kadr, konkurencja na rynku pracy oraz specyficzne wymagania branżowe to tylko niektóre z wyzwań. Mierzyć się z nimi muszą często zarówno firmy rekrutacyjne, jak i sami pracodawcy.

Zobacz także