Zatrudnienie nowych pracowników

Rekrutacja pracownikówDecyzja o zatrudnieniu nowych pracowników to wyzwanie dla każdej organizacji. Pracownicy generują bowiem znaczne koszty, jak również potencjalne zobowiązania. Dlatego zwłaszcza początkujące firmy, posiadając ograniczone zasoby finansowe, powinny dokładnie rozważyć przyjęcie każdego dodatkowego pracownika.

Wzrost danej firmy jest mierzony na podstawie zarówno jej zysków, jak i strat. Koszt niepotrzebnego zatrudnienia i / lub zatrudnienie niewłaściwej osoby może wyrządzić firmie niejedną szkodę. Dlatego też, przed zaangażowaniem się w proces rekrutacji, kadra zarządzająca powinna uświadomić sobie wymogi operacyjne firmy oraz określić przewidywane przychody i cele biznesowe, a następnie zdefiniować rodzaje umiejętności i kompetencji wymaganych do spełnienia tych celów.

Można też rozważyć inne możliwości, zatrudnianie nowych pracowników nie jest bowiem jedynym rozwiązaniem. Bezpośrednio przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, warto rozważyć następujące alternatywy dla zaspokojenia istniejących potrzeb firmy:

– eliminacja niektórych zadań

– przeszkolenie obecnych pracowników

– zlecanie pracy na zewnątrz

– zatrudnienie pracowników tymczasowych.

Jeśli dana firma zdecyduje się na przystąpienie do procesu rekrutacji i zatrudnienia nowych pracowników, powinna działać zgodnie z przygotowanym wcześniej planem, którego głównymi elementami są:

1. Kompleksowy opis stanowiska pracy.

2. Określenie środków, które firma jest w stanie zastosować, aby pozyskać wykwalifikowanych kandydatów.

3. Stworzenie dobrze zdefiniowanych kryteriów wyboru kandydata i przygotowanie pytań do rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Opracowanie procesu selekcji, który będzie sprawiedliwy, spójny, legalnie i profesjonalnie wykonany.

5. Przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji umiejętności ostatecznych kandydatów .

6. Przeprowadzenie testów przed zatrudnieniem.

Właściwe przemyślenie i zaplanowanie procesu rekrutacji może pomóc firmow uniknąć wielu błędów i zatrudnić najlepszych pracowników na rynku.

 

Zobacz także