Zadanie rekrutacyjne w IT – jak zweryfikować umiejętności kandydata?

Rekrutacja specjalistów IT uchodzi w branży HR za jedną z najbardziej złożonych i czasochłonnych. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi przede wszystkim w konieczności szczegółowego zweryfikowania umiejętności kandydata i porównania jego faktycznych zdolności z kompetencjami deklarowanymi w CV. Z tego powodu nieodłącznym elementem rozmowy kwalifikacyjnej w branży IT okazuje się technical interview, czyli rozmowa techniczna. Ten etap rekrutacji programistów z pewnością jest wymagający nie tylko dla osób ubiegających się o nowe stanowisko, ale również dla samych rekruterów, którzy muszą wykazać się wiedzą i doświadczeniem w obszarze IT. Tymczasem nie wszystkie firmy dysponują wewnętrznymi zasobami potrzebnymi do realizacji tego zadania – wówczas polecamy agencję rekrutacyjną IT KZ Inspire. Sprawdź, jak skutecznie prowadzić rekrutację w branży nowych technologii i udanie weryfikować umiejętności kandydatów.

Zadanie rekrutacyjne IT – czemu służy i dlaczego jest ważne?

Obowiązkowym etapem towarzyszącym każdej rekrutacji specjalistów IT jest zadanie rekrutacyjne, którego kluczowym celem jest zweryfikowanie – za pomocą konkretnych pytań i zadań technicznych – wiedzy oraz umiejętności kandydata. W trakcie zadania firma może również sprawdzić i ocenić podejście kandydata do zleconych zadań, sposobu jego pracy czy logicznego myślenia. Dlaczego warto przeprowadzać zadanie rekrutacyjne w takiej formie? Przede wszystkim z uwagi na fakt, że każde przedsiębiorstwo technologiczne ma nieco inne wymagania i oczekiwania względem pracowników. To sprawia, że osoba na tym samym stanowisku może odznaczać się zróżnicowaną wiedzą i kompetencjami w zależności od firmy, w której dotychczas pracowała. Dlatego sam fakt, że ktoś – zgodnie z informacjami zawartymi w CV – sprawował funkcję Senior Developera w poprzedniej organizacji, nie stanowi jeszcze wystarczającej gwarancji, że jego umiejętności pokryją się z potrzebami kompetencyjnymi drugiej firmy. Chcąc zwiększyć skuteczność rekrutacji, warto więc poszerzyć proces o zadanie rekrutacyjne dla kandydata sprawdzające, czy posiada on elementarną wiedzę.

Standardowe zadanie rekrutacyjne w IT – przebieg i wymagania

Zadanie rekrutacyjne w ramach technical interview może obejmować zarówno część teoretyczną z pytaniami z zakresu konkretnych technologii czy języków programowania, jak i część praktyczną, podczas której przeprowadza się najczęściej kodowanie na żywo (tzw. live coding interview). Forma planowanego zadania powinna zostać ustalona już na etapie rozmowy z przedstawicielem działu HR – jeśli rekruter nie udzielił takiej informacji, warto dopytać o tę kwestię jeszcze przed datą planowanej rozmowy.

Przebieg samej rozmowy może wyglądać w różnych firmach trochę inaczej. Najczęściej programiści proszeni są o wykonanie zadań w formie:

  • kodowania na żywo;
  • weryfikacji udostępnionego fragmentu kodu stworzonego przez inną osobę;
  • programowania w parze;
  • wykonania zadania opartego na konieczności rozwiązania jakiegoś problemu.

Twoja rekrutacja stoi w miejscu? Polecamy agencję rekrutacyjną IT KZ Inspire!

Skuteczna rekrutacja specjalistów IT wymaga skrupulatnego zaplanowania procesu, który najczęściej obejmuje kilka wymagających etapów. Są one jednak konieczne, jeśli firma chce odpowiednio zweryfikować umiejętności kandydata i mieć pewność, że ostateczny wybór będzie słuszny. Takie podejście do rekrutacji wiąże się jednak z koniecznością zaangażowania solidnych zasobów i wsparcia doświadczonych specjalistów. Jeśli Twoja firma nie dysponuje rozbudowanym działem HR, polecamy agencję rekrutacyjną IT KZ Inspire. Korzystając z tego rozwiązania, zyskujesz jednocześnie wsparcie doświadczonych ekspertów, którzy są wyspecjalizowani w branży IT, znają realia rynku i potrafią prowadzić skuteczne rozmowy kwalifikacyjne z programistami.

Zobacz także