Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą jako nowa metoda wynagradzania i motywowania

Izba Przemysłowo HandlowaFirma szkoleniowa Heuresis oraz IPH w Krakowie organizaują szkolenie dla dyrektorów HR oraz innych pracowników firm z działów HR pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą jako nowa metoda wynagradzania i motywowania”, które będzie miało miejsce 14 kwietnia 2014r. w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników wiedzę na temat nowych innowacyjnych narzędzi służących motywacji pracowników, które dają realne efekty i przekładają się na sukces działu i całej firmy. Udział w szkoleniu umożliwi również wszystkim uczestnikom poszerzenie zawodowych kontaktów, wymianę informacje oraz dobrych praktyk z innymi dyrektorami HR z całej Polski. Przedstawiciele firmy Heuresis przedstawią również zasady certyfikacji kwalifikacji wg amerykańskich standardów i systemów certyfikacji.

Szkolenie w formie warsztatów poprowadzi pani Ewa Beck-Krala, która jest doktorem nauk ekonomicznym, specjalizująca się w zarządzaniu personelem. Jest również wykładowcą na Wydziale Zarządzania AGH.

Szkolenie jest płatne w wysokości 599 PLN netto. W cenie szkolenia jest udział w 6-godzinnych warsztatach, materiały szkoleniowe wydawnictwa AGH „Wynagradzanie pracowników w organizacji – teoria i praktyka”, których autorem jest Ewa Beck-Krala.

O przyjęciu na szkolenie decyduje zgłoszenie przy pomocy formularza kontaktowego oraz data wpływu opłaty za szkolenie .

Zobacz także