Zostań Liderem Zarządzania Zasobami Ludzkimi

lider ZZL

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Po raz szesnasty zostanie przeprowadzony konkurs dla managerów, przedsiębiorców i pracowników HR. Najlepszych liderów wyłoni grono eksperckie z Instytutu Pracy i Polityki Społecznej. Kandydatów można zgłaszać do 15 września.

Instytut Pracy i Polityki Społecznej to jednostka prowadzona przez analogiczne Ministerstwo. Organizacja zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami z dziedziny ekonomii, prawa, politologii, socjologii oraz pedagogiki i polityki społecznej.

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi ma na celu wyłonienie osób, które potrafią skutecznie i profesjonalnie kierować zespołem oraz wdrażać nowoczesne praktyki i narzędzia z zakresu szeroko pojętego Human Resources. Poprzez wyróżnienie dobrych rozwiązań ZZL Instytut chce promować wysokie standardy zarządzania w polskich przedsiębiorstwach, a także wskazywać godne wzory do naśladowania.

Do 15 września można pobrać ze strony Instytutu Pracy i Polityki Społecznej formularz zgłoszeniowy. Następnym etapie jest przesyłanie ankiet samooceny, a po zakwalifikowaniu do kolejnego etapu w firmie przeprowadzany jest audyt przez przedstawiciela Instytutu. Udział w konkursie to także okazja poznania i oceny dotychczas stosowanych rozwiązań HR w firmie i poziomu zarządzania, ponieważ po audycie uczestnicy otrzymają informację zwrotną oraz analizę stosowanych praktyk.

Audytorzy będą zwracać uwagę na następujące obszary kierowania zespołem pracowników w firmie z sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw: organizacja zarządzania zasobami ludzkimi, strategia i procedury, zatrudnianie i zwalnianie, ocena pracy, wynagradzanie, rozwój kapitału ludzkiego, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, efekty ZZL. W tym roku po raz pierwszy wprowadzono odrębną kategorię dla jednostek administracji publicznej.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka–Kamysza. Laureatów XVI edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi poznamy na przełomie listopada i grudnia 2015 roku.

Zobacz także