Zwolnienie z klasą, czyli outplacement

Żyjemy w czasach intensywnych transformacji gospodarczych, które wymuszają na przedsiębiorstwach restrukturyzacje i zmiany organizacyjne w wielu obszarach ich aktywności. W wyniku takich działań dochodzi często do redukcji kadr, pojedynczych, ale też zbiorowych. Aby pomóc zwalnianym pracownikom, stosuje się outplacement. Program ten jest szczególnie istotny dla osób, które są związane z firmą od wielu lat i znalezienie nowej pracy może być dla nich problemem.

Procedury

Warto też wspomnieć, że według polskiego prawa zwolnienie powyżej 50 osób jest już uznawane za grupowe. Należy wtedy dokonać tego w porozumieniu z powiatowym urzędem pracy, wypracowując wspólną procedurę i przebieg derekrutacji.

Outplacement może przybierać różne formy. Jak już wspomnieliśmy wyżej może być pojedynczy lub grupowy – w tym drugim przypadku jest on dyktowany przez akty prawne, a cała pomoc indywidualna ze strony pracodawcy jest dobrowolna. Wyróżnia się programy zewnętrzne i wewnętrzne i coraz więcej firm korzysta szczególnie z tej drugiej opcji. Unikalna wiedza ekspertów z agencji doradztwa personalnego pomaga bowiem zwiększyć szanse osób zwalnianych, choć wiąże się z większymi kosztami.

Korzyści z outplacementu

Dobrze przeprowadzony program outplacementu powinien rozpocząć się od rzetelnej analizy sytuacji. Definiuje się wtedy faktyczny stan i planuje strategię działań (informując przy tym zainteresowanych), a następnie wdraża ją, mierząc po jakimś czasie efekty.

Choć z definicji outplacement wiąże się z dość negatywną sytuacją w życiu pracowników i samego przedsiębiorstwa, może przynieść wiele korzyści. Dla firmy będzie to “rozstanie z klasą” i pozytywne budowanie wizerunku, a co za tym idzie “nie palenie mostów”.  Planowane działania i strategiczne podejście zapobiegają panice i wywołanemu nią chaosowi. Dla osób odchodzących z firm jest to znaczne ułatwienie w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Otrzymują one pomoc w zdefiniowaniu własnych umiejętności i doświadczeń oraz możliwość zwiększenia swoich kwalifikacji, a nawet całkowitej zmiany ścieżki kariery. Korzystanie z outplacementu znacznie usprawnia znalezienie atrakcyjnej pracy u nowego pracodawcy.

Na koniec warto wziąć pod uwagę jeszcze jeden czynnik. W dobie rynku pracownika, przy niskim bezrobociu i wysokim wskaźniku fluktuacji kadr nie brakuje atrakcyjnych ofert pracy. Dlatego zmiany wynikające ze zwolnień z jednej strony poprawiają rentowność przedsiębiorstw, a z drugie dają nowe możliwości pracownikom.

Zobacz także