Łódzki rynek pracy

Wszystkie wskaźniki dowodzą, że sytuacja gospodarcza w ostatnich miesiącach ma się bardzo dobrze. Bezrobocie sukcesywnie spada, odnotowując rekordowo niskie wartości, wzrasta średnia płaca oraz PKB. Wszystkie te wskaźniki mają charakter globalny i należy je rozpatrywać w ujęciu całego kraju. Dużo ciekawsza jest jednak sytuacja poszczególnych regionów, bo tak naprawdę to ona daje pogląd na realną koniunkturę gospodarczą.

Raporty regionalne manaHR

Firma manaHR zajmująca się badaniem wynagrodzeń postanowiła przyjrzeć się bliżej regionowi łódzikiemu i zorganizowała w tym celu spotkanie w siedzibie Jti Polska sp. z o.o. Udział w panelu wzięło 30 osób z szeroko rozumianej branży HR. Tematem przewodnim były wyzwania stojące przed działami HR oraz aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy. 

Wynagrodzenia w Łodzi

Źródło: Raport Płacowy manaHR

Eksperci z manaHR zaprezentowali dane ze swojego najnowszego badania, które było opublikowane lipcu 2019 roku. Dane zawarte w tym raporcie płacowym pochodzą bezpośrednio do działów personalnych 56 łódzkich firm. Wynika z nich, że średnia płaca całkowita na stanowisku robotnika jest prawie 1500 PLN wyższa niż najniższa krajowa. Jeśli przyjrzeć się poszczególnym stopniom to najwięcej w stosunku do całego kraju zarabiają kierownicy – 97%. Zarobki specjalistów, brygadzistów i robotników są do siebie zbliżone w ujęciu procentowym i wynoszą ok 90%. Oznacza to, że w innych rejonach kraju jest lepiej, ale z drugiej strony Łódź i okolice nie odstają znacznie i plasują się w połowie stawki.

Źródło: Raport Płacowy manaHR

Skąd różnice?

Dlaczego jednak wskaźniki odstają od najlepszych regionów? Być może za taki stan rzeczy odpowiada wyższy niż w całej Polsce wskaźnik bezrobocia – 5,6% w stosunku do ogólnopolskiego 5,3%. Niższa konkurencja na rynku pracy oraz brak dużej ilości przedsiębiorstw zawsze wpływają na obniżenie wynagrodzeń.  Do tego dochodzą różnice w samym regionie. Województwo łódzkie to tak naprawdę dwa główne ośrodki przemysłowe – stolica regionu oraz Piotrkowsko-Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. O ile w tych obszarach poziom wynagrodzenia znajduje się w okolicy średniej krajowej (lub ją przewyższa), o tyle w innych obszarach jest znacząco niższa.

Zobacz także