Jak mierzyć pracę HR-owca?

W dobie rynku pracownika, niżu demograficznego i deficytu rąk do pracy, zadania stojące przed działami HR zyskują na znaczeniu. Nic więc dziwnego, że kadry zarządzające zamiast skupiać się jedynie na kluczowych wskaźnikach – np. KPI (z ang. Key Performance Indicators) starają się badać efektywność poszczególnych działów. Nie inaczej jest w przypadku działów HR.

Kluczowe wskaźniki

Wiadomo, że istnieje spora kategoria działań, która nie przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe. Przez wiele lat przyjęło się uważać, że w wypadku działań HR ich efektywność jest niemierzalna. W praktyce jednak jest inaczej i istnieje sporo możliwości definiowania i nadania kluczowych wskaźników. 

Istnieje szereg istotnych dla HR mierzalnych wskaźników dotyczących różnych procesów. Za przykład może posłużyć absencja pracownicza (pogłębione badania tego wskaźnika prowadzi firma manaHR). Można badać wskaźnik ogólny, absencję krótkotrwałą i wskaźnik fluktuacji. Podobnie jest z działaniami rekrutacyjnymi, które również możemy precyzyjnie mierzyć. Możemy określić czas potrzebny na zamknięcie danego wakatu, średni czas pozyskania pracownika, a nawet poziom satysfakcji pracowników i liczbę realizowanych szkoleń. 

Źródło: Analiza absencji i fluktuacji w 2018 roku, manaHR

Optymalizacja i szansa na zmiany

Każdy ze wskaźników z obszaru HR może i powinien być badany w nieco szerszym kontekście. Takie działania powinny być spójne z celami biznesowymi przedsiębiorstwa, pomimo ich ściśle personalnego charakteru. Powinno się mierzyć na ile takie działania wspierają realizację celów strategicznych firmy. Analityczne podejście będzie sprzyjało przewidywaniu i eliminacji przyszłych zagrożeń. Umożliwia to tworzenie planów i wdrażania realnych działań naprawczych – np. wynikających ze zbyt dużego wskaźnika fluktuacji kadr.

Dodatkowo analiza i tworzenie raportów w obszarze HR pomoże usprawnić i zoptymalizować pracę działów i będzie sygnałem do wprowadzania zmian w procesach.

Istotne, aby podczas porównania naszych wskaźników z rynkiem sprawdzić, jak wskaźniki rynkowe były liczone. Przy innej metodologii mogą wystąpić istotne różnice – analogicznie przy innym doborze badanej grupy.

Zobacz także