Jak wyglądała fluktuacja i absencja w 2022?

fluktuacja i absencja

Jak wyglądała fluktuacja i absencja w 2022? Fluktuacja i absencja to jedne z kluczowych wskaźników efektywności pracownika (z ang. KPI – Key Performance Indicators). To co ważne jednak z punktu widzenia samego pracodawcy, to aby te wskaźniki nie były na wysokim poziomie. Wiąże się to z dużymi kosztami (m.in. rekrutacji, zastępstw, wynagrodzenia i in.). Aby tego uniknąć warto na bieżąco śledzić stan fluktuacji i absencji w swojej firmie. Jak to robić? Sprawdzając jak nasze wskaźniki

Czytaj dalej...

Absencja pracowników – jak badać?

absencja

Absencja pracownicza to nic innego jak wskaźnik nieobecności pracowników. Zjawisko, które w zakładach pracy jest powszechne, jednocześnie powodujące koszty dla pracodawców. Tym samym wskazuje to, że warto badać jak duża jest skala absencji w naszej Firmie. Co powie nam poziom absencji? Na początek nie należy zapominać, iż absencja niejedno ma imię . Ustalić należy więcej niż jeden wskaźnik. Jest to ważne, aby móc mierzyć zarówno poziom absencji ogólnej, jak i tej spowodowanej ciążą, urlopami macierzyńskimi,

Czytaj dalej...

Absencja pracownicza w dobie pandemii

absencja pracownicza

Absencja pracownicza to nic innego, jak nieobecność w pracy – dotyczy to zarówno nieobecności usprawiedliwionej (urlop,L4) lub nieusprawiedliwionej, czyli takiej, o której pracodawca dowiaduje się po fakcie. Jak łatwo się domyślić – jaka by ta obecność nie była –  nie jest ona mile widziana przez pracodawców. Nieobecny pracownik nie wykonuje przecież swoich obowiązków i często jego absencja ma wpływ na innych członków zespołu. Badanie manaHR Firma manaHR przeprowadziła badanie wskaźnika absencji za rok 2020. W

Czytaj dalej...

Jak mierzyć pracę HR-owca?

W dobie rynku pracownika, niżu demograficznego i deficytu rąk do pracy, zadania stojące przed działami HR zyskują na znaczeniu. Nic więc dziwnego, że kadry zarządzające zamiast skupiać się jedynie na kluczowych wskaźnikach – np. KPI (z ang. Key Performance Indicators) starają się badać efektywność poszczególnych działów. Nie inaczej jest w przypadku działów HR. Kluczowe wskaźniki Wiadomo, że istnieje spora kategoria działań, która nie przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe. Przez wiele lat przyjęło się uważać,

Czytaj dalej...

Exit interview, czyli jak sobie radzić z nadmierną rotacją

fluktuacja pracowników

W każdym przedsiębiorstwie zawsze kiedyś przychodzi moment rozstania z pracownikiem. W dobie zwiększonej fluktuacji kadr takie rozstania są rzeczą dość powszechną. Niektórzy twierdzą wprost, że pracodawcę należy zmieniać co 5 lat – wtedy nie grozi nam stagnacja zawodowa. Zacznij od właściwej diagnozy Aby mieć pogląd, czy fluktuacja w naszej firmie jest na odpowiednim poziomie należy porównać jej wskaźnik ze średnią rynkową. Z pomocą przychodzą tu specjalistyczne raporty i badania. Firma manaHR przeprowadziła ogólnopolskie badanie absencji

Czytaj dalej...

Pracownik odchodzi – chcesz wiedzieć dlaczego?

“Spieszmy się kochać pracowników, tak szybko odchodzą!” – zdanie choć przewrotne jest ze wszech miar prawdziwe. Pracodawcy nie mają lekko i w czasach, gdy panuje rynek pracownika muszą stale trzymać rękę na pulsie. Bezrobocie sukcesywnie spada i osiągnęło ekstremalną niską wartość 5%, co w wielu branżach oznacza zupełny brak rąk do pracy. Firmy prześcigają się zatem w ogłoszeniach ukierunkowanych na pozyskanie najlepszych specjalistów, a pracownicy zadowoleni z takiego stanu rzeczy przebierają w ofertach. Kadra się

Czytaj dalej...

Zwolnienia lekarskie – czy tylko w chorobie?

Z badań rynku pracy wynika w ciągu ostatnich lat polscy pracownicy zaczęli znacznie częściej korzystać ze zwolnień chorobowych. Czy wypływa to z większej troski o zdrowie, czy nasze społeczeństwo jest coraz bardziej schorowane, a może za L4 nie zawsze kryje się choroba? Każda absencja pracownicza to dla pracodawcy problem – trzeba znaleźć zastępstwo, lub pogodzić się z przestojem pracy. Z drugiej jednak strony pracownik, który przychodzi do pracy pomimo choroby i zaraża innych, może przysporzyć

Czytaj dalej...