Pracownik odchodzi – chcesz wiedzieć dlaczego?

“Spieszmy się kochać pracowników, tak szybko odchodzą!” – zdanie choć przewrotne jest ze wszech miar prawdziwe. Pracodawcy nie mają lekko i w czasach, gdy panuje rynek pracownika muszą stale trzymać rękę na pulsie. Bezrobocie sukcesywnie spada i osiągnęło ekstremalną niską wartość 5%, co w wielu branżach oznacza zupełny brak rąk do pracy. Firmy prześcigają się zatem w ogłoszeniach ukierunkowanych na pozyskanie najlepszych specjalistów, a pracownicy zadowoleni z takiego stanu rzeczy przebierają w ofertach.

Kadra się kurczy, firmy tracą

Nic więc dziwnego, że coraz częściej pracodawcy muszą zmagać się z problemem nadmiernej fluktuacji pracowników i kurczącej się kadry.

Pomimo tego, że zwykło się mówić, że nie ma ludzi niezastąpionych, praktyka weryfikuje to popularne powiedzenie. Zbyt wysoki wskaźnik fluktuacji potrafi zdezorganizować nawet najsprawniej działającą organizację. Rekrutacja pracowników może ciągnąć się tygodniami, a nawet miesiącami, źle wpływać na morale innych pracowników i generować spore koszty.

W takiej sytuacji doświadczeni menedżerowie powinni monitorować wskaźniki absencji i fluktuacji i zastanowić się, jakie są przyczyny ich wzrostu. Niestety, ale w ponad 60% przypadków pracodawcy nie mają odpowiedniej informacji zwrotnej. Prawie 10% odchodzących pracowników wskazuje enigmatyczne problemy osobiste  (w tym zdrowotne, rodzinne), 8,5% dotyczą wysokości wynagrodzeń, a 4,5% to wygaśnięcie stosunku pracy.

Badanie prawdę Ci powie

Warto wiedzieć, jak oblicza się ten wskaźnik. Należy w tym celu podzielić liczbę pracowników, którzy odeszli z naszej firmy przez pozostałą liczbę na koniec badanego okresu.

Wśród specjalistycznych firm z branży HR można odnaleźć również takie, które stale badają wspomniane wskaźniki. Na tym polu prym wiedzie firma manaHR. W 2018 eksperci z manaHR przygotowali już kolejną edycję raportu dotyczącego fluktuacji i absencji pracowniczej. Badanie objęło aż 190 firm z całej Polski, a liczba uczestników trzeciej edycji będzie jeszcze większa. Dane są o tyle istotne i miarodajne, że pochodzą bezpośrednio z działów HR. Samo badanie przebiega w całości online i jest stosunkowo szybkie i proste. Jego zakres obejmuje takie obszary jak: wspomniane już wskaźniki; exit interview, powody odejścia; metodyka ograniczająca te niepożądane zjawiska; kwestię premii absencyjnej.

Dlaczego warto?

Powstaje pytanie, dlaczego warto wziąć udział w takim badaniu? Powód jest oczywisty – dzięki aktywnemu uczestnictwu badana firma otrzymuje pełen dostęp do autentycznych danych zebranych od innych przedsiębiorstw. Dzięki temu możliwe jest śledzenie i porównanie kluczowych wskaźników z innymi oraz sprawdzenie, jak nasza organizacja wypada na tle średniej dla danego regionu. Takie informacje są niezwykle istotne i pomogają usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Zobacz także