Polska Centrami Biznesowymi stoi

W ciągu ostatnich 2 lat około 40% wzrost zatrudnienia w sektorze. Rocznie jest to około 18-20% wzrost. Prognozuje się, że do 2020 r. zatrudnienie w sektorze będzie wynosić nawet 250 tys. osób. To nie scenariusz futurystycznego abstrakcyjnego filmu, a fakty dotyczące, jednego z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki – branży SSC/BPO/ITO.

„Polska Centrami Biznesowymi stoi”, powiedział kiedyś jeden z prezesów stowarzyszenia ABSL, Marek Grodziński i trudno się z nim nie zgodzić podczas gdy mamy takie twarde dane. Od 2009 r. do teraz odnotowano zwiększenie liczby pracowników centrów SSC/BPO/ITO o ponad 100 tys. osób. W ciągu ostatnich 10 lat tylko w Polsce powstało 650 centrów, podczas gdy w całej Europie powstało ich 1000. Branża ta powiększa się średnio o 25-30 tys. miejsc pracy rocznie. Advisory Group TEST Human Resources szacuje, iż w ciągu jednego dnia w centrach w Polsce powstaje aż 87 nowych stanowisk pracy, 165 osób znajduje pracę w centrach oraz zostaje zatrudnionych 23 managerów. Co ciekawe branża ta od jakiegoś czasu rozwija się intensywnie nie tylko w dużych miastach, które zajmują bardzo wysokie miejsca w światowych rankingach (Kraków – 9. miejsce na świecie, 1. w Europie, Warszawa – 25. miejsce na świecie, Wrocław – 58. miejsce na świecie; Tholons Top 100 Outsourcing Cities Ranking 2016), ale także i w mniejszych miastach, takich jak Rzeszów, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Opole czy Szczecin.

Tak dynamiczny rozwój tego sektora w całej Polsce powoduje stałe pojawianie się nowych problemów i wyzwań dla działów personalnych w firmach. Dylematy, z którymi na co dzień borykają się HR Managerowie oraz Dyrektorzy Centrów, są przedmiotem dyskusji podczas Konferencji HR w Centrach Usług Biznesowych i IT, która w tym roku już po raz trzeci odbędzie się w Krakowie.

HR w Centrach - 3 edycja

Konferencja jest jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce, które pozwala osobom decyzyjnym w działach personalnych na realną wymianę doświadczeń podczas najbardziej merytorycznego spotkania praktyków w tej branży. Jej celem jest poszerzanie wiedzy i integracja środowiska HR branży SSC/BPO/ITO.

W programie III edycji Konferencji, która odbędzie się w dniach 18-19 października, oprócz szerokiego wachlarza tematów związanych z rekrutacją, analityką HR, automatyzacją procesów w centrach czy też budowaniem zaangażowania, nie zabraknie także wystąpienia poruszającego wątpliwości prawne, które dosłownie porwało wszystkich Uczestników ubiegłorocznej Konferencji.

Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć na www.HRwcentrach.pl.

* Dane liczbowe wykorzystane w materiale pochodzą z raportów branżowych przygotowanych przez ABSL, ProProgressio, PAIiIZ oraz danych własnych Advisory Group TEST Human Resources.

Zobacz także