Języki obce przyszłości – który język należy znać?

Nauka języków obcych to zawsze dobra inwestycja, bez względu an to jakiego języka naukę podejmujemy warto się uczyć jak największej ilości języków obcych, dzięki którym możemy porozumieć się z większą ilością osób na świecie. Znajomość języków ma znaczenie nie tylko dla pracy zawodowej, ale i rozwoju osobistego, rozrywek itd. co więcej w czasach ułatwionej komunikacji międzyludzkiej, postępującej globalizacji znajomość języków jest kluczowa dla funkcjonowania w społeczeństwie, życiu społecznym. Tak jak kilkanaście lat temu inwestycją była edukacja w kierunku języka angielskiego, tak obecnie prognozy skłaniają się do kilku języków, jakie mogą za kilka lat być doskonałą kartą przetargową w rekrutacji pracowniczej i nie tylko. Niekwestionowanym liderem języków z przyszłością jest angielski. Wiele osób traktuje angielski jako standard i podstawę swej edukacji językowej, dzięki czemu zyskuje lepszą pozycję na światowym rynku pracy i nauki.

Języki obce, których warto się uczyć to niewątpliwie język angielski, jak i języki polskich sąsiadów, z którymi Polska współpracuje. Zważywszy an rozwój handlu międzynarodowego i współpracę z azjatyckimi partnerami wartym nauki językiem jest także język chiński. Językiem uniwersalnym, ogólnoświatowym., w którym mamy szansę porozumieć się i być zrozumianym na całym świecie jest bez wątpienia język angielski. W szczególności w internecie powszechny w użyciu jest angielski. Dostrzegając popularność angielskiego również Polacy chętnie uczą się angielskiego zyskując dostęp do wiedzy, informacji jak i zdobywając kontakty na całym świecie. Coraz częściej jednak angielski to za mało. Aby odnieść sukces w handlu międzynarodowym warto znać języki swoich partnerów. Wśród największych partnerów w gospodarce światowej poza Amerykanami są Chińczycy. Co prawda zarówno Chińczycy jak i Japończycy powszechnie znają język angielski, to negocjacje handlowe i kontakty biznesowe w języku narodowym, jak chiński są uważane za wartościowsze i bardziej owocne. Z tego też względu w wielu zawodach nie tylko handlowych ale również w branży transportu, logistyki i dystrybucji istotne znaczenie ma znajomość języka chińskiego.

W obliczu opanowywania Europy przez islamskich uchodźców językiem przyszłości zdawać się może język arabski. Zarówno towarzysko jak i gospodarczo. Póki co wiele firm współpracuje z przedsiębiorcami na Bliskim Wschodzie korzystając z arabskiego, niemniej arabski nie jest językiem popularnym do nauki. Sytuacja dynamicznie się zmienia, co można obserwować po ilości kursów i możliwości podjęcia nauki.

Na polskim rynku z przyczyn geograficznych, położenia Polski popularnym i jednocześnie przyszłościowym językiem obcym jest niemiecki. To język zajmujący kolejne miejsce tuż po angielskim w Europie i trzecie miejsce na świecie. Niemiecka potęga gospodarcza, handlowa w oczach topnieje, również na arenie polityki światowej Niemcy tracą, jednak wciąż język niemiecki jest istotnym kodem społecznej komunikacji tak na styku granic polskiej i niemieckiej jak i na całym świecie. Dla Polaków język niemiecki jest szczególnie ważny z uwagi na ewentualną emigracje jak i stosunki pomiędzy firmami. Unia Europejska i otwarcie granic zacieśniło współpracę polsko-niemiecka, co za tym idzie wiele firm eksportuje lub importuje materiały, produkty, usługi w jedną i drugą stronę. Szereg niemieckich firm otworzyło swoje oddziały w Polsce, filie, a niektóre nawet usytuowały zakłady produkcyjne w Polsce. Co za tym idzie by podjąć zatrudnienie w firmach niemieckich lub ściśle współpracujących z Niemcami i działających na rynku niemieckim należy wykazać się dobra lub wręcz biegłą znajomością niemieckiego.

Prócz niemieckiego coraz żywiej mówi się o czeskim, słowackim. Języki te są w Europie równie zapomniane co polski, a jednak w przypadku Polaków są istotne. Znajomość czeskiego, jak i słowackiego pozwala na rozwój firm w kierunku południowym. Zarówno Polacy coraz więcej inwestują za południową granica jak i Czesi, Słowacy w Polsce. Oczywiście komunikacja biznesowa może odbywać się po angielsku ale znacznie poważniej traktowani są partnerzy posługujący się czeskim, słowackim. Tyczy się to nie tylko regionów transgranicznych ale całego kraju. Z oczywistych względów słowiańskie języki sąsiadów popularne są na południu kraju. Są one niewątpliwie przyszłością pozwalającą działać zarówno na polskim rynku pracy we współpracy z zagranicznymi sąsiadami jak i poza Polską w firmach współpracujących z partnerami z Europu Środkowo Wschodniej. Już dziś wiele firm irlandzkich, francuskich, hiszpańskich poszukuje handlowców, logistyków, specjalistów z językiem czeskim, znajomością słowackiego jako inwestycji w lepszą współpracę i owocne jej efekty – podają eksperci z platformy http://preply.com/.

O wiele pewniejszym językiem na przyszłość jest rosyjski. Nie tylko z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo, bowiem z uwagi na sąsiadowanie można wróżyć popularność białoruskiego, czy ukraińskiego, ale ze względu na pozycję Rosji na świecie. Mnóstwo firm z wielu branż próbuje wejść na rynek wschodni, do Rosji. Potrzebni są im pracownicy władający rosyjskim. W ujęciu polskim w szczególności. Aczkolwiek wraz z rozwojem konfliktu na Ukrainie współpraca z Roją, wymiana handlowa przygasła. Mimo wszystko należy spodziewać się w najbliższych latach wzrostu znaczenia języka rosyjskiego. Nauka tego języka może popłacać nie tylko w Polsce. Zachodnie firmy aktywnie rekrutują pracowników wszelakich specjalizacji ze znajomością języka rosyjskiego. Pewnym rynkiem zbytu stała się obecnie Ukraina. Co prawda ukraiński, póki co nie odnotowuje wzrostu popularności i stabilizacji trendu to zauważa się zwiększone zainteresowanie nauka ukraińskiego. W wielu przypadkach współpraca zarówno z Ukrainą, jak i Białorusią odbywa się w języku rosyjskim, którego wartość wzmacniają kontakty z rynkami wschodnimi tak dalszymi jak i bliższymi Polsce.

Pomimo widoków na rozwój i rosnące znaczenie francuskiego, jest to język, który nie traci na swej wartości. Upływ lat i zepchniecie Francji z piedestału potęg światowych nie zaszkodził językowi francuskiemu, który wciąż uchodzi za język pełny elegancji i szyku, język dyplomacji i salonów na całym świecie. We francuski w szczególności inwestują Brytyjczycy, podobnie jak w naukę chińskiego.

Pośród języków przyszłościowych z racji ilości osób mówiących w tym języku jest hiszpański. Mimo iż w Europie nie jest popularny to jest on jednym z wiodących języków w handlu światowym. Czy nauka hiszpańskiego może przydać się Polakom, trudno ocenić, z pewnością nie jest to stracony czas. Każdy kolejny język, który mamy szansę opanować to inwestycja w nasza kreatywność, zdrowie mózgu, aktywność i spełnienie potrzeb samorealizacji. Warto pamiętać, iż każdego kolejnego języka uczy się nam łatwiej, zwłaszcza z tej samej grupy językowej. Z uwagi na przynależność języka polskiego, ojczystego do grupy języków indoeuropejskich w pierwszej kolejności sięgamy po języki indoeuropejskie, chociaż nie brakuje śmiałków uczących się węgierskiego, czy estońskiego, szwedzkiego itp. W zależności od osobistych predyspozycji względem nauki języków skupić się należy na co najmniej dwóch językach obcych, z czego jednym winien być angielski.

Przeczytaj więcej w raporcie PwC na http://jezyki.studentnews.pl/.

Zobacz także