Profil pracownika sektora SSC/BPO

W lipcu 2020 firma manaHR wydała drugą edycję raportu przedstawiającego, jak kształtują się zarobki pracowników branży SSC/BPO znających języki obce. Analiza objęła 53 organizacje. Połowę z nich stanowiły krakowskie centra usług wspólnych. Dane zebrane w raporcie pozwalają na określenie adekwatnych widełek płacowych oraz pozyskanie przydatnych na obecnym rynku pracy informacji. 

Doradztwo personalne

Wspomniany raport poświęcony został sylwetce pracownika sektora usług wspólnych władającego językami obcymi. Poznanie cech charakterystycznych osób zajmujących stanowiska w branży SSC/BPO jest bowiem istotnym aspektem działań motywacyjnych i zarządczych. Z kolei wiedza o czynnikach wpływających na poziom zaangażowania oraz satysfakcji z wykonywanej pracy wśród pracowników pozwala podejmować skuteczne strategie zarządzania zespołem. 

Sylwetka typowego pracownika branży usług wspólnych

Analiza danych pochodzących z raportu Języki obce a wynagrodzenia w SSC/BPO pozwoliła na stworzenie profilu pracownika tego sektora. Jak przedstawia się sylwetka osoby zatrudnionej w branży usług wspólnych? Typowy pracownik SSC/BPO ze znajomością języków obcych to osoba w wieku 32 lat, która pracę w branży rozpoczęła już podczas studiów. Młody wiek znacząco wpływa na jego oczekiwania względem pracodawcy. Zatrudnionemu zależy m.in. na benefitach, elastyczności pracy oraz atrakcyjnych systemach motywacyjnych. 

Nie bez znaczenia pozostaje także znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2. Pracownicy sektora SSC/BPO posługują się nim bowiem na co dzień w kontaktach z klientami. Bezpośrednia praca z klientem powoduje, że osoba zatrudniona w branży usług wspólnych jest narażona na długotrwały stres będący częstą przyczyną wypalenia zawodowego. 

Ze względu na specyfikę pracy w sektorze SSC/BPO aż 20% wszystkich zatrudnionych stanowią obcokrajowcy. Najczęściej są to osoby posługujące się orientalnym językiem obcym i pochodzą z nieeuropejskich kultur. Ich obecność w zespole stanowi z reguły wyzwanie dla maganerów odpowiedzialnych za integrację pracowników. 

Poznaj i zrozum, by efektywnie zarządzać 

Branża usług wspólnych to wielokulturowe środowisko dużych korporacji podlegające nieustannym zmianom. Zapoznanie się z sylwetką typowego pracownika sektora SSC/BPO znacząco ułatwia więc pracę managerów zarządzających całymi zespołami. Zrozumienie wartości i motywacji pracowników pozwala podjąć przemyślane działania wspierające ich efektywność oraz ustanowić satysfakcjonujący system wynagrodzeń i politykę benefitów. 

Zobacz także