Złoty czas dla śląskich studentów

Uniwersytet ŚląskiZ ostatnich raportów akademickich biur karier wynika, że studenci śląskich uczelni są w doskonałej sytuacji zawodowej. Większość z nich pracuje już podczas studiów, tudzież znajduje pracę tuż po ukończeniu edukacji, a ponad połowa deklaruje, że obejmowana posada jest zgodna z wybranym kierunkiem rozwoju. Co więcej, siedziby firm znajdują się najczęściej blisko miejsca ich zamieszkania lub w regionie.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

W przypadku tej uczelni niecałe trzy czwarte studentów znajduje pracę w trakcie studiów lub bezpośrednio po ich ukończeniu. Aż 87% absolwentów Politechniki deklaruje w jakimś stopniu zgodność pracy z wykształceniem. Osoby studiujące kierunki takie jak: matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, a także inżynieria chemiczna i procesowa oraz inżynieria środowiska znajdują pracę w firmach należących do branży informatycznej, budowlanej, motoryzacyjnej czy inżynieryjnej.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

80% ankietowanych tej uczelni pracuje i aż 4% podejmuje własną działalność gospodarczą jeszcze przed ukończeniem edukacji! Ponad 75% badanych przyznała, że podejmowana przez nich praca wykazuje częściową lub całkowitą zgodność z wybranym przez nich kierunkiem studiów. Najlepiej powodzi się absolwentom fizyki medycznej, chemii, informatyki, bibliotekoznawstwa, prawa i psychologii. Oni zadeklarowali stuprocentową zgodność pracy ze studiami, więc w pełni wykorzystują zdobytą wiedzę na obejmowanych stanowiskach. IT, administracja publiczna, bankowość i finanse, prawo – to branże, w których odnoszą sukcesy studenci tego uniwersytetu.

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

To dzisiejszy zwycięzca w konkursie na najwięcej zaprzyjaźnionych z rynkiem pracy absolwentów. Ponad 85% studentów tej uczelni jest aktywnych zawodowo, zdecydowana większość z nich przyznaje, że wykonywana praca ma oparcie w postaci podjętych kierunków bez względu na płeć absolwenta i rodzaj studiów. Zaledwie jeden na pięciu badanych jest skłonny przyznać, że obejmuje pracę niezgodną z wybraną ścieżką edukacji.

PRACODAWCY

Aż 83% przedsiębiorstw zatrudniających studentów śląskich uczelni ma swoją siedzibę w rejonie województwa śląskiego. Ponad 85% firm zatrudnia tych absolwentów na podstawie umowy o pracę, zaś zaledwie 10% pracujących studentów podpisało „umowy śmieciowe”. Wszystko dowodzi, że śląskie przedsiębiorstwa są otwarte na młode, ambitne osoby, szukające drogi do rozwoju i zdobycia doświadczenia.

Zobacz także