ABC HR

 

Assessment Center (AC)

 

Z ang.: „centrum oceny”, to nowoczesna wielowymiarowa metoda oceny kompetencji, która polega na obserwacji zachowań uczestnika procesu przez zespół obiektywnych sędziów oceniających. Wiedza zdobyta w tym procesie pozwala nie tylko zdefiniować dane stanowisko pracy, ale również ocenić umiejętności pracownika i jego potencjał. Obiektywizm oceny zapewniają m.in. takie elementy metody AC, jak:
– różnorodne techniki oceny (uczestnicy AC biorą udział w wielu ćwiczeniach, testach, symulacjach oraz wywiadach, które przeprowadzane są bądź indywidualnie, bądź grupowo);
– wielorakie kryteria oceny;
– mnogość ocen (każda kompetencja jest obserwowana i oceniana w kilku różnych zadaniach)
– więcej niż jeden specjalnie wyszkolony oceniający.

 

Development Center

Z ang. „centrum rozwoju”, to wielowymiarowa metoda oceny pracowników, która, podobnie jak w przypadku Assessment Center, polega na obserwacji uczestników przez zespół obiektywnych sędziów oceniających (asesorów). Podstawową różnicą pomiędzy Development Center a Assessment Center jest to, że w przypadku tej pierwszej diagnozuje się potencjał i rozwój pracownika, a nie same umiejętności do pracy. Natomiast sama metodologia obu procesów jest identyczna.

 

Dress code

 

To zasady dotyczące ubioru w pracy. Nie są one uniwersalne, w każdej firmie obowiązują bowiem odmienne reguły. Niezależnie jednak od tego, gdzie jesteśmy zatrudnieni, wszędzie od pracownika wymaga się gustu i przede wszystkim schludności. Najbardziej restrykcyjny dress code obowiązuje, rzecz jasna, w korporacjach – tam nie ma miejsca na dowolność – strój ma być zgodny z wymogami przełożonych, wizerunkiem i polityką firmy.

 

Onboarding

 

– z ang. „na pokładzie” (on board) wdrożenie, przygotowanie nowo zatrudnionego pracownika do objęcia danego stanowiska. Proces polegający na wprowadzenie go w zakres i specyfikę nowych obowiązków i zadań. Celem jest możliwe najszybsze rozpoczęcie efektywnej pracy w firmie.  Więcej …