Pracodawcy doceniają rozwój pracowników i system Growth

Jak pokazują statystyki, wiele firm mierzy się dziś z niewystarczającą liczbą specjalistów na rynku pracy. Ponad 70 proc. pracodawców ma trudności ze znalezieniem specjalistów a 1/3 pracowników nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych…. Brak wykwalifikowanej kadry to od wielu lat problem, z którym zmaga się nie tylko Polska, ale większość krajów Unii Europejskiej. Pomóc ma w tym system Growth.

Metoda zawodowego rozwoju Growth zakłada, że oferowane przez pracodawcę szkolenia czy kursy, powinny być uzupełnione informacjami zdobywanymi w codziennej, zawodowej praktyce w ramach zespołów interdyscyplinarnych. To daje możliwość poznania różnych aspektów pracy innych działów i zdobywania doświadczenia w innym wymiarze. Podstawą jest właściwe budowanie zaangażowania w oparciu o współpracę i wzajemne zaufanie. Jak podkreślają eksperci istotna rolę odgrywa dostosowanie do zmian – wiedza, narzędzia pracy, znajomość procedur to wszystko jest bowiem w stanie ciągłej zmiany.

Dzisiaj na potrzebę inwestowania w profesjonalistów zwraca uwagę cała gospodarka. Możliwości jakie daje wprowadzenie systemu Growth już widać w coraz większej liczbie firm. Rozwój i nauka oparta o model 70/20/10, czyli 70% to uczenie się przez działanie i doświadczenie, 20% obejmuje uczenie się przez dzielenie się wiedzą i obserwację innych, a 10% poświęcone jest na uczenie się przez pogłębianie wiedzy. W Brown-Forman Polska – jednej z czołowych firm branży produkcji i dystrybucji alkoholi – inwestycje w system podnoszenia kompetencji zawodowych w ramach 70/20/10, przyniósł wymierne efekty. Firma postawiła na kilka kluczowych czynników, w tym elastyczność, efektywność i zaufanie.

Elastyczność rozumiana jako umiejętność szybkiego i odpowiedniego reagowania na zmiany przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej wcześniej w ramach między działowych grup roboczych i strategicznych projektów. Doświadczenie praktyczne pozwala pracownikom Brown-Forman Polska zaadoptować się do panujących warunków, upraszczać systemy i likwidować bariery. Dodatkowo szacunek, zaufanie i przyjazna atmosfera zdobyta w ramach tych zespołów buduje poczucie przynależności – podkreśla Dorota Pałysiewicz, Dorota Pałysiewicz, Dyrektor HR z Brown-Forman Polska.

Dorota Pałysiewicz

W konsekwencji wyzwaniem dla firmy nie jest brak pracowników, ale odpowiednie zarządzanie talentami w erze mobilności. Innowacyjne rozwiązania sprawiają, że można pracować lepiej, inteligentniej, jednak różne pokolenia pracowników wymagają indywidualnego podejścia i szanowania różnych potrzeb. W Brown-Forman nikt nie pozostaje anonimowy, relacje i bezpośredni kontakt między pracownikami są bardzo motywujące i wyzwalają chęci do działania.

– Chcemy dawać naszym pracownikom szansę ponoszenia kompetencji i inspirować ich do myślenia poza schematami. Wdrożenie wspólnie wypracowanych zmian zaowocowało tym, że od kilku lat Brown-Forman jest bardzo wysoko oceniany przez pracowników w obszarze nauki i rozwoju – dodaje Dorota Pałysiewicz.

Różnorodny zespół pracowników w Brown-Forman Polska może rozwijać swoje umiejętności i karierę w różnorodnych programach, projektach i szkoleniach. Dodatkowo powstała inicjatywa pracownicza „GROW” wpiera wszystkie zatrudnione w firmie kobiety w budowaniu kariery i rozwoju w tym w zakresie przywództwa/zdobyć niezbędne narzędzia i wiedzę, a także rozwija ich umiejętności, w tym te z zakresu przywództwa. Z kolei inna inicjatywa pracownicza „Young Professionals” wspiera rozwój i kształtowanie zaangażowania wśród specjalistów rozpoczyjących swoją karierę zawodową. Polska może rozwijać swoje kompetencje i karierę w różnorodnych inicjatywach.

Dzięki dużej autonomii i różnorodności powierzonych zadań pracownicy mogą dokonywać świadomych wyborów, wyznaczać i realizować swoje cele, co sprawia, że czują się odpowiedzialni za prowadzone projekty. Pracownicy, którzy czują zaangażowanie firmy w ich rozwój, chętniej dzielą się w pracy swoimi pomysłami i pozytywną energią, przyspieszając tym samym rozwój firmy, zespołu i swojej kariery..

Pomagamy pracownikom rozwijać pewność siebie i odpowiedzialność powierzając im różnorodne, co raz bardziej zaawansowane zadania i projekty. Jednocześnie wspierając ich poprzez promowanie kultury otwartego, szczerego i naturalnego feedbacku – mówi Dorota Pałysiewicz.

Zobacz także