Rodacy, będą miejsca pracy

zatrudnienieWedług badania TNS Polska „Plany Pracodawców”, przeprowadzonego między 3 października a 7 listopada b.r.  aż 26 procent pracodawców zapowiada, że w najbliższym półroczu będzie tworzyć nowe miejsca pracy. Dotyczy to głównie małych firm oraz przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym.

Pracy coraz więcej

W porównaniu do poprzednich lat, skłonność pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, znacznie się powiększyła. W 2013 roku 19 procent badanych firm podawało takie deklaracje, a w 2012 – jedynie 15 procent. Tworzenie nowych etatów dotyczy zwłaszcza tych firm, w których obecnie pracuje nie mniej niż 10 oraz nie więcej niż 49 pracowników. Jest to zdecydowanie pozytywna zmiana, ponieważ do tej pory małe firmy raczej wzbraniały się przed zasilaniem swoich szeregów.

Na czele produkcja i handel

Według Dyrektora Merytorycznego Instytutu Badawczego Randstad, Katarzyny Gurszyńskiej, tendencja do tworzenia nowych miejsc pracy w całej Polsce utrzymuje się na podobnym poziomie. Ewentualne różnice widoczne są nie tyle w obrębie ilości przedsiębiorstw, co branż, w których poszukiwani będą nowi pracownicy. Utworzenie dodatkowych etatów planują głównie firmy produkcyjne (30 procent) oraz handlowe (29 procent). Jeśli chodzi zaś o zwolnienia, które mogłyby znacząco wpłynąć na kondycję rynku pracy w danym regionie, to najwięcej ich jest w branży budowlanej – ok. 22 procent. Wiąże się to jednak raczej z porą roku. Zimą wykonuje się mniej robót budowlanych, więc to oczywiste, że potrzeba mniej rąk do pracy.

Więcej pracy, wyższe płace

Na tych, którzy mają już stałe zatrudnienie, także może czekać miła niespodzianka. Gurszyńska przyznaje, że wiele z przebadanych firm zadeklarowało, iż na początku 2015 roku będzie przyznawać pracownikom podwyżki. W ciągu najbliższego półrocza, zwiększenie wynagrodzeń planuje już co 4 firma. Na wzrost płacy mogą liczyć szczególnie pracownicy dużych przedsiębiorstw (31 procent) oraz firm produkcyjnych czy handlowych.

Zobacz także