Podwyżki w 2022 oraz prognozy na 2023

Rok 2022 niewątpliwie możemy zakwalifikować do kategorii „trudnych”. Niestety jest to kolejny już taki z kolei. Wydawało się nam, że zła passa powoli dobiega końca (covid dzięki szczepionkom przestawał być zagrożeniem), jednak wybuch wojny tuż za naszą granicą skutecznie to przekreślił. Ze względu na bliskość tego konfliktu mocno go odczuliśmy. Dodatkowo rosnąca inflacja, zagrożenie kryzysem energetycznym i zapowiadane nadejście recesji również nas nie omijają. Chcielibyśmy patrzeć z optymizmem w przyszłość, jednak przy tak niepewnych czasach ciężko stwierdzić, co nas czeka w 2023, a także jakie będą w owym roku podwyżki.

Jak ta sytuacja odbija się na nas oraz na przedsiębiorstwach? Nie ma co ukrywać – dla każdego to jego indywidualna sytuacja jest najbardziej istotna. Dlatego tak ważną kwestią są nasze zarobki – a co za tym idzie – podwyżki, jakie dostajemy (lub nie). Ich wysokość jest z drugiej strony czynnikiem, po którym poznamy kondycję gospodarki oraz firm. Brak wzrostu płac często oznacza, że albo organizacja nie ma środków na ten cel, albo jest tak wielu ludzi dostępnych na rynku, że nie ma potrzeby konkurować o pracownika.

Dziś chcielibyśmy zająć się właśnie tematem podwyżek. Jak wyglądał rok 2022? Czy firmy podnosiły wynagrodzenia? A jeśli tak, to jak duże były te podwyżki? Spojrzymy też na 2023 i na prognozy dotyczące tego, jak będzie wyglądać nadchodzący rok pod względem wzrostu płac.

Raporty Płacowe manaHR

Cztery razy w roku (w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku) firma manaHR wydaje Raporty Płacowe, które zawierają informacje na temat aktualnej sytuacji dotyczącej takich zagadnień jak: system wynagradzania i podwyżek. Dane pochodzą bezpośrednio z działów personalnych Uczestników badania – są więc miarodajne oraz odpowiadające rzeczywistości. Dziś oprzemy się właśnie na najnowszej (październikowej) edycji Raportów Płacowych manaHR, w której wzięło udział aż 1332 Uczestników. Znajdziemy w niej m.in. zestawienie wysokości średnich podwyżek systemowych realizowanych (czyli tych już zrealizowanych jak i planowanych) w 2022. Analiza zawiera też informacje, jaki procent organizacji przyznaje podwyżki systemowo oraz indywidualnie, a także w jakim miesiącu się to dzieje. Wyniki są przestawione w ujęciu ogólnym oraz z podziałem na: kapitał firmy, zatrudnienie, obrót, sektor, branżę, region i mikroregion z uwzględnieniem każdej ścieżki. Dzięki temu Klienci decydujący się na zakup mogą mieć dokładny wgląd w sytuację panującą w takiej grupie przedsiębiorstw, która najbardziej pasuje do ich profilu.

Podwyżki w 2022 roku

Jak więc przedstawiają się dane na temat podwyżek systemowych w 2022 roku? Według deklaracji Uczestników badania manaHR średnia wartość podwyżek systemowych to 6,9%. W porównaniu do Analizy Podwyżek z lipca 2022 mamy do czynienia ze wzrostem o 0,4 p.p. Widzimy więc, że średnia wysokość podwyżek rośnie. Pozostaje jednak pytanie – czy organizacje dalej chętnie je przyznają? Sprawdźmy to na wykresie poniżej.

Podwyżki 2022

Jak możemy zauważyć, podwyżki systemowe w 2022 zadeklarowało 64% Uczestników Analizy – jest to wzrost o 0,2 p.p. w stosunku do danych z badania lipcowego. Wskaźnik przyznawania indywidualnych podwyżek to 28% i pozostaje on bez zmian. W sumie 92% organizacji zdecydowało się na podniesienie płac. Odzwierciedlenie niepewnej sytuacji rynkowej możemy jednak przede wszystkim zaobserwować w braku decyzji o wzroście wynagrodzeń. Według badania manaHR aż 6% przedsiębiorstw nie wie jeszcze, czy zdecyduje się na ten krok.

Jako że rok 2022 się jeszcze nie zakończył, powyższe dane nie obejmują całego roku – badanie październikowe obejmuje trzy kwartały roku. Podsumowanie całego 2022 manaHR przedstawi dopiero w edycji Styczeń 2023.

Jakie podwyżki planują firmy na 2023 rok?

Skoro rozpoczęliśmy temat 2023 – nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjrzeć się prognozom na ten rok. Wiele organizacji planuje teraz swoje budżety i podejmuje decyzje co do potencjalnych podwyżek. Analiza pochodzi ze wspomnianego już wcześniej Raportu Płacowego przygotowanego przez manaHR.

Podwyżki 2023

Jak już zostało wyżej wspomniane, manaHR na bieżąco stara się sprawdzać trendy. Wobec tego możemy porównać dane z lipca oraz października. Nie występują pomiędzy nimi jednak ogromne różnice. Czy firmy planują podwyżki w kolejnym roku? Na ten moment jedynie 29% organizacji zadeklarowało przyznanie podwyżek systemowych. Indywidualne to jedynie 19%. Największa liczba Uczestników badania (ponad połowa) nie podjęła jeszcze decyzji dotyczącej wzrostu płac w przyszłym roku. Fakt ten zdają się potwierdzać rozmowy, które manaHR prowadzi ze swoimi Klientami. Zaznaczają oni, że obecna sytuacja rynkowa (czyli: trwająca wojna w Ukrainie, rosnąca inflacja, zapowiadany kryzys energetyczny) stanowi niemałe utrudnienie przy planowaniu budżetu na najbliższy rok.

A jak się sprawa ma z wysokością potencjalnych podwyżek? Tutaj możemy spodziewać się wzrostu. W 2022 średnia wartość podwyżek systemowych to bowiem około 7%, a według obecnie dostępnych danych w 2023 podwyżki systemowe wyniosą 8,3%. Oczywiście wartość ta także może jeszcze ulec zmianie (chociażby w uwagi na dużą liczbę Uczestników badania, którzy w październiku 2022 nie podjęli jeszcze decyzji odnośnie podwyżek w przyszłym roku), dlatego warto śledzić informacje, które manaHR zaprezentuje już w styczniu wraz z kolejną edycją Raportów Płacowych i z najnowszą Analizą Podwyżek.

Zobacz także