Optymizm polskich firm w planach na 2015 rok

plany 2015W 2014 roku przeprowadzono badania wśród mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Okazało się, że istnieją zależności pomiędzy korzystaniem z leasingu a prowadzeniem działalności, która charakteryzuje się innowacyjnością, otwartością na nowe rynki, opartą o długofalową strategię oraz stawiającej na rozwój pracowników. Dla pracodawców, najważniejszym celem do osiągnięcia w 2015 roku będzie oparcie działań o strategię, rozpowszechnienie działań inwestycyjnych zwiększających możliwości produkcyjne firm oraz inwestowanie w rozwój pracowników.

Przychody

Gdy zapytano właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o prognozy na nadchodzący rok, większość z nich przyznała, że przychody ich firm będą się powiększać. Optymistyczne oczekiwania mieli szczególnie przedsiębiorcy, którzy korzystają z leasingu (53,9% optymistycznych odpowiedzi). Wśród firm, nie korzystających z leasingu, pozytywnych odpowiedzi było 38,5%. Gdy badacze przeformułowali pytanie i właściciele firm musieli określić, czy obawiają się zmniejszenia przychodów, wśród przedsiębiorstw korzystających z leasingu tylko 7,9% udzieliło odpowiedzi twierdzącej, a wśród nie korzystających z leasingu – 17,7% firm. Wśród badanych znaleźli się także przedsiębiorcy, którzy prognozowali, że poziom ich dochodów będzie taki sam, jak w zeszłym roku (43,8% firm nie korzystających z leasingu i 38,2% korzystających).

Zatrudnienie

Jeśli natomiast wziąć pod uwagę poziom zatrudnienia, aż 83% firm, które nie korzystają z leasingu uważa, iż pozostanie on taki sam, jak w roku 2014 (w przypadku firm korzystających wskaźnik ten sięga 66,2%). 1/3 respondentów z grupy, korzystającej z leasingu spodziewa się zwiększenia zatrudnienia. Większość z nich (50,1%) twierdzi, że wzrośnie także średnie wynagrodzenie pracowników. Przedstawiciele firm nie korzystających z leasingu odpowiadali, że nie spodziewają się wzrostu wynagrodzeń (59,3%).

Prognozy na następne lata

Przedsiębiorców zapytano także o to, jakie widzą perspektywy na następne dwa lata. Znaczna ich część odpowiadała, że oprą swą działalność na skutecznej strategii (56,9% firm korzystających z leasingu i 53,4% nie korzystających). Ponad połowa z nich przyznała również, że dużą wagę zamierza przyłożyć do inwestycji, pozytywnie wpływających na możliwości produkcyjne (51,1% firm korzystających z leasingu i 50,3% nie korzystających). Okazało się również, że firmy częściej zamierzają inwestować w majątek trwały (69,2% wśród firm korzystających z leasingu oraz 61,1% z niego nie korzystających), aniżeli w pracowników (38,9% firm nie korzystających z leasingu oraz 30,8% korzystających). Pracodawcy wolą także inwestować w rozwój zawodowy pracowników (78,3% korzystających z leasingu oraz 75,6% nie korzystających), niż dopuścić do rotacji pracowników (24,4% firm nie korzystających z leasingu oraz 21,7% korzystających).

Większość firm z sektora MMŚP będzie starała się utrzymać produkcję i sprzedaż dotychczasowych produktów i usług na stałym poziomie.

Działalność na skalę globalną

Przedsiębiorcy, korzystający z leasingu częściej deklarują także fakt prowadzenia działalności w Unii Europejskiej i na świecie (19,3%) oraz na terenie całej Polski (26,7%). We wszystkich firmach, zarówno korzystających z leasingu jak i nie korzystających, najwięcej deklaracji dotyczyło jednak prowadzenia działalności w konkretnym regionie Polski (54%).

Firmy, będące klientami firm leasingowych są także bardziej skłonne do korzystania z zewnętrznego finansowania. 17,3% takich firm zapowiada, że zamierza korzystać z finansowania ze środków zewnętrznych, podczas gdy 82,7% będzie posiłkowało się jedynie własnymi środkami. Wśród firm, które nie korzystają z leasingu, 89% będzie opierało się na własnych zasobach, a na zewnętrznych – 11%.

Leasing na przyszłość

1/3 firm, obecnie korzystających z leasingu, w 2015 roku planuje również związać się umową leasingową (nową lub dotychczasową). 59% firm nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie, a 14% nie zamierza korzystać z tego typu narzędzia. Wśród przedsiębiorstw, które w latach 2009-2014 nie korzystały z leasingu, 73,8% nadal nie zamierza tego robić, a 24,3% nie podjęło jeszcze decyzji.

Leasingobiorcy częściej zamierzają także inwestować w innowacyjne produkty i usługi (46,5%), niż firmy, które z leasingu nie korzystają (33,6%). Większość MMŚP będzie jednak starała się jedynie utrzymać produkcję i sprzedaż dotychczasowych produktów i usług na stałym poziomie (53,5% leasingobiorców oraz 66,4% firm nie korzystających z leasingu).

Zobacz także