Ile wyniosą średnie podwyżki wynagrodzeń w 2023 roku?

Bez wątpienia jednym z głównych aspektów motywujących ludzi do pracy jest wynagrodzenie. Jeśli płaca nie spełnia oczekiwań pracowników, firma musi liczyć się ze zwiększoną fluktuacją kadr. Dlatego stworzenie prawidłowego systemu wynagrodzeń powinno być fundamentem polityki personalnej każdego przedsiębiorstwa. Z pewnością obecna sytuacja na rynku nie ułatwia pracodawcom tego zadania. W związku z pogłębiającą się inflacją zarówno osoby już zatrudnione, jak i kandydaci podczas procesu rekrutacji pracowników domagają się coraz wyższych pensji. Wiele firm planuje zatem podniesienie płac. Na jakie podwyżki będą mogli liczyć pracownicy w najbliższym czasie?

podwyżki

Analiza Podwyżek manaHR

Eksperci z firmy manaHR, która od lat wydaje największe w Polsce Raporty Płacowe, tworzą również opracowania dotyczące innych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. Efektem ich badań jest między innymi lipcowa Analiza Podwyżek. To właśnie ona jest najlepszym źródłem informacji na temat wzrostu płac zarówno w bieżącym roku, jak i podwyżek planowanych na rok 2023.

Aby właściwie oszacować planowany wzrost wynagrodzeń, warto przyrównać go do podwyżek z lat poprzednich. Wartości podwyżek deklarowane przez firmy biorące udział w badaniu manaHR prezentuje poniższy wykres. Zakres od roku 2008 do 2021 to podwyżki już zrealizowane. Wartości dla 2022 to zarówno przyznane, jak i podwyżki zaplanowane na ostatni kwartał tego roku. W przypadku 2023 chodzi, rzecz jasna, o wysokość podwyżek planowanych.

Patrząc na powyższe zestawienie, bez wątpienia da się stwierdzić, że tegoroczne podwyżki  oraz planowany wzrost wynagrodzeń na rok 2023 są dużo wyższe niż w poprzednich latach. 

Realizowane w 2022 roku średnie podwyżki systemowe wynoszą 6,5%. Oczywiście ten rok się jeszcze nie skończył, zatem prezentowane dane obrazują pierwsze półrocze. Z kolei na przyszły rok planowany wzrost ma wynieść 8%, co byłoby rekordowym wynikiem dekady. 

Ile firm planuje podwyżki?

Należy zaznaczyć, że spodziewane wzrosty opierają się na deklaracjach firm. Jak będą wyglądały rzeczywiste podwyżki, zależeć będzie od zasobów finansowych przedsiębiorstw w przyszłym roku. Może się okazać, że kryzys gospodarczy wyhamuje entuzjastyczne prognozy. Przeanalizujmy, jak wygląda bieżąca sytuacja:

W tym roku aż 62% firm zdecydowało się na podwyżki systemowe. Eksperci z manaHR sugerują, że jest to przede wszystkim wynik pogłębiającej się inflacji oraz presji ze strony pracowników, którzy oczekują adekwatnych do wysokich cen zarobków. Z kolei 9% organizacji nadal nie wie, czy przyzna podwyżki. 

Co się tyczy planów podwyżkowych na 2023 rok, to 55% firm uczestniczących w badaniu nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. 18% zadeklarowało natomiast przyznanie podwyżek indywidualnych, a 26% zdecydowało się na podwyżki systemowe.

Kolejna edycja Analizy Podwyżek ukaże się już w październiku, a wraz z nią aktualizacja dotychczasowych informacji odnośnie planów podwyżkowych.

Zobacz także