Miliardy euro dla młodych

program operacyjnyWiedza, edukacja i rozwój to słowa kluczowe programu operacyjnego Unii Europejskiej, który ma pomóc absolwentom i młodym osobom, wkraczającym na rynek pracy. Na wszystkie cele programu wsparcia, który zakrojono na lata 2014-2020, przeznaczono grubo ponad 4,6 mld euro.

Komisja Europejska przyjęła założenia i budżet programu operacyjnego „Wiedza Edukacja i Rozwój”. Lwia część pieniędzy, czyli 4,4 mld euro, pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałą kwotę dołożono ze specjalnej linii budżetowej „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych”.

Inwestycja w ludzi

Program został zaplanowany na potrzeby reform systemowych w sektorze szkolnictwa wyższego, edukacji, zdrowia oraz w obszarach zatrudnienia oraz przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian w gospodarce. Dzięki unijnym środkom polska gospodarka ma stać się bardziej konkurencyjna, a Polacy kreatywni i przedsiębiorczy.

Dla kogo pieniądze?

Budżet programu zostanie rozparcelowany na różne sektory. 1 mld 757 mln euro ma poprawić sytuację młodych osób na rynku pracy poprzez ich aktywizację oraz kształcenie. Na lepsze przystosowanie absolwentów do wymagań przedsiębiorców przeznaczono 1 mld 56 mln euro. Te pieniądze trafią do szkół i uniwersytetów, by tam wesprzeć projekty edukacyjne przygotowujące młode osoby do podjęcia pracy. Unijne środki mają również pomóc w przeprowadzeniu reform, które dostosują programy edukacyjne do sytuacji na rynku.

W ramach programu „Wiedza Edukacja i Rozwój” 739 mln euro trafi do instytucji publicznych, które odpowiadają za zatrudnienie i pomoc społeczną. Pieniądze mają pomóc w wdrożyć zmiany w zakresie tworzenia lepszego prawa, skrócenia czasu postępowań gospodarczych oraz zwiększyć kompetencje pracowników tych instytucji i jakość doradztwa oraz konsultacji społecznych. Na zdrowie wydzielono kwotę 301 mln euro, dzięki którym zostaną przeprowadzone programy profilaktyczne wspierające osoby chore na schorzenia, które są najczęstszym powodem braku zatrudnienia. Z tej transzy skorzystają również kadry medyczne odpowiedzialne za geriatrię i usługi opiekuńcze oraz studenci medycyny, którzy będą mogli korzystać na uczelniach z symulatorów, sfinansowanych ze środków programu operacyjnego.

Część budżetu będzie przeznaczona na wsparcie innowacyjnych społecznie projektów i inicjatyw poszerzających ponadnarodową współpracę. 670 mln euro popłynie do kreatywnych organizacji, które wdrażają skuteczne metody zwalczania bezrobocia.

Program operacyjny „Wiedza, Edukacja i Rozwój” ma zatem wesprzeć polska gospodarkę w zakresie zwiększenia zatrudnienia, szczególnie wśród młodych osób, ale także walki z bezrobociem i wzrostu przedsiębiorczości.

Zobacz także