Jakie plany na podwyżki mają firmy w 2023 i 2024 roku?

Firma manaHR od wielu już lat publikuje swoje Raporty Płacowe. Ich najnowsza edycja została wydana w lipcu 2023. Integralną częścią tych zestawień jest również Analiza Podwyżek, z której będziemy dziś korzystać. Jej kolejne wydania mają miejsce w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku. Dane, które zawiera, opierają się na informacjach pozyskanych od Uczestników badania. Dzięki Analizie Podwyżek możemy dowiedzieć się, jaka jest średnia wartość planowanych systemowych wzrostów płac w ujęciu ogólnopolskim oraz z podziałem na: sektor, branże, region i mikroregion. To zestawienie umożliwi nam też pozyskanie wiedzy na temat tego, w których miesiącach najczęściej przyznawane są podwyżki oraz jak wiele firm decyduje się na przeprowadzenie ich w formie systemowej, a ile w indywidualnej.

Podwyżki w 2023

Według Analizy Podwyżek manaHR średnia wysokość podwyżek systemowych planowanych w tym roku wynosi 9,5%. Czy jest to dużo? Sprawdźmy poprzednie lata! W 2022 średni systemowy wzrost płac wyniósł 7,6%. Był więc niższy aż o 1,9 punktu procentowego od planów na 2023. Warto też zastanowić się, czy w ciągu ostatnich miesięcy plany na podwyżki w 2023 ulegały zmianie. Aby się tego dowiedzieć, spójrzmy na wykres poniżej.

Jak widzimy, w każdej edycji rośnie wartość planowanej rewizji płac. Kiedy porównamy lipiec 2023 z lipcem 2022 różnica to aż 1,5 punktu procentowego.

Warto tutaj podkreślić, że prawdopodobnie podwyżki w tym roku będą wyższe od tych w 2008 (więcej szczegółów na ten temat TUTAJ) . To również znak, że organizacje są świadome, jakie oczekiwania finansowe mają zarówno ich pracownicy, jak i kandydaci. Co ciekawe, tak wysokie podwyżki są planowane pomimo zapowiadanych ograniczeń w rekrutacjach, czy też wyzwań związanych ze spowolnieniem gospodarczym i wysokimi cenami energii.

Musimy tutaj też nadmienić, że są firmy, które przyznają podwyżki jedynie osobom na kluczowych stanowiskach. Dzięki temu są w stanie utrzymać tych ludzi u siebie, a przy tym nie obciążać budżetu. Decyzję taką zadeklarowało 24% Uczestników badania manaHR. Wciąż jednak większa część (64%) ma zaplanowany systemowy wzrost płac. Jedynie 1% firm biorących udział w badaniu nie planuje w tym roku podwyżek.

Jak zapowiada się 2024 rok?

Czy kolejny rok będzie równie pozytywny pod kątem wzrostu wynagrodzeń? Według deklaracji firm biorących udział w lipcowej Analizie Podwyżek manaHR – średni planowany systemowy wzrost płac wyniesie 8,7%. Są to jednak jeszcze bardzo wstępne przewidywania – w przypadku 66% Uczestników badania decyzja w tym temacie jeszcze nie zapadła. Będziemy więc obserwować kolejne edycje Analizy manaHR. Dzięki niej na bieżąco możemy badać, czy podwyżki w 2024 będą rosnąć podobnie jak w obecnym roku.

Zobacz także