Sposób wprowadzania nowego pracownika do firmy – Onboarding

OnboardingSkuteczne przygotowanie nowego pracownika do objęcia danego stanowiska (ang. onboarding) odgrywa kluczową rolę w każdej firmie, zwłaszcza jeśli chodzi o maksymalizację wydajności pracy i rentowność przedsiębiorstwa. Niestety wielu przedsiębiorców pomija jeszcze ciągle ten proces ze względu na czas i koszty, jakie trzeba poświęcić wdrożenie nowego personelu do pracy. Tymczasem badania poziomu satysfakcji pracowników pokazują, że prawidłowo przeprowadzony onboarding przynosi wiele korzyści firmie i skutecznie obniża koszty związane z rekrutacją. Okazuje się bowiem, że pracownik, któremu na początku zatrudnienia poświęcono odpowiednio dużo czasu i uwagi podczas nauki procesów, czuje się silniej związany z firmą (jako część rodziny korporacyjnej), wykazuje większą lojalność i mniejszą skłonność do zmiany pracy. Pracownik, który uważa, że otrzymał wystarczająco dużo uwagi od swojego nowego pracodawcy, czuje się zmotywowany i zaangażowany. A, jak powszechnie wiadomo, zaangażowany pracownik ma pozytywny wpływ na całe przedsiębiorstwo.

Zmniejszona rotacja pracowników = wzrost rentowności
Właściwie przeprowadzony onboarding zmniejsza rotację pracowników. A rotacja to koszty dla firmy. W praktyce koszt zastąpienia pracownika wyższego szczebla może wynosić nawet 30-50% rocznego wynagrodzenia danej osoby.
Według badań przeprowadzonych przez firmę analityczną Aberdeen Group decyzja o pozostaniu w firmie lub szukaniu nowej pracy jest podejmowana przez pracownika w ciągu pierwszych sześciu miesięcy zatrudnienia. To dowodzi, jak ważne dla pracownika są początkowe miesiące w nowej pracy. W związku z tym onboarding powinien być kontynuowany przez cały ten czas, a nie zaprzestany po dwóch tygodniach. Pracownik, który czuje, że jego nowy pracodawca był w pełni przygotowany na jego przyjęcie prawdopodobnie pozostanie dłużej niż ktoś, kto od pierwszego dnia w pracy był zdany tylko i wyłącznie na siebie.
Jeśli onboarding zaczyna się wcześnie i jest regularnie monitorowany przez dział zasobów ludzkich, dyrektorzy HR przekonują się, że ich budżet przeznaczony na rekrutację maleje znacznie wolniej.

Zwiększona wydajność = wzrost rentowności
Onboarding niesie ze sobą jeszcze więcej korzyści! Pomaga pracownikom szybko uporać się z tajnikami ich nowego stanowiska i integruje z kulturą firmy, a także uczy celów biznesowych pracodawcy. Onboarding jest zatem rodzajem rozrusznika, który w możliwie najkrótszym czasie niedoświadczonego aplikanta zmienia w pełni produktywnego i pewnego siebie pracownika. Efektywny onboarding może nawet pomóc przyciągnąć nowych pracowników. Twoja reputacja jako pracodawcy jest bardzo ważna, a zadowoleni pracownicy są skuteczniejsi niż najlepsze bannery reklamowe. Jeśli wziąć pod uwagę to obok innych korzyści, decyzja o realizacji strategicznego planu onboardingu staje się oczywista – jest to wybór, który w widoczny i szybki sposób zwiększy rentowność firmy.

Zobacz także