Assessment i Development center – podstawowe rozróżnienie

Jaki jest najlepszy sposób na sprawdzenie umiejętności kandydata? Idealny do tego zadania będzie Assessment center. Razem z Development center stanowi on dwa narzędzia, które stosujemy zarówno w procesie rekrutacji jak i oceny pracowników. Mają podobną strukturę i założenia. Służą bowiem do oceny umiejętności i kompetencji kandydatów, ale różnią się celem, dla którego to robią.

Assessment i Development center – omówienie

Zacznijmy od wytłumaczenia, w jaki sposób przebiegają Assessment i Development center. Na całodniowe spotkanie zapraszani są wybrani kandydaci. Podczas sesji wykonują różne ćwiczenia, testy i symulacje, które pozwalają ocenić ich umiejętności i kompetencje. Mogą one odnosić się do konkretnych sytuacji – np. odegranie rozmowy z klientem. Zadania mogą być indywidualne jak i grupowe. Podczas nich sprawdza się występowanie wytypowanych wcześniej umiejętności, które są dopasowane do stanowiska i branży. Pozwala to na precyzyjną ocenę kandydata i odkrycie, jak zachowa się w sytuacjach odpowiadającym tym, które będą go czekać w realnej pracy.

Po zakończeniu sesji przygotowywany jest raport ze sporządzoną listą mocnych stron oraz obszarów do poprawy dla każdego uczestnika. Raport ten tworzą niezależni asesorzy. Przez całe spotkanie obserwują oni osoby wykonujące zadania. Szukają w nich tendencji do wykazywania danej cechy. Aby być w stanie odpowiednio wychwycić te kompetencje, wcześniej przygotowywane są dokładne wskaźniki mówiące nam o występowaniu danej cechy (wraz z informacją umożliwiającą rozróżnienie jej stopienia natężenia).

Różnice

Czym więc różni się Assessment center od Development center? To pierwsze wykorzystywane jest w procesie rekrutacji pracowników. Najczęściej tych wysokiego szczebla. Dzieje się tak, ponieważ jest to droga metoda, jednak dzięki niej mamy największą pewność na wybranie najlepszego kandydata. Development center tymczasem jest przeprowadzane dla zatrudnionych już osób. Jego celem jest wsparcie w ich rozwoju. Może stanowić też podstawę do awansu, podwyżki lub oceny pracowników, a także zapobiegać, takim zjawiskom jak: fluktuacja kadr. Podobnie jak w Assessment center, również i Development center wykorzystuje się w przypadku strategicznych stanowisk.

Development i Assessment center to więc narzędzia, które pozwalają na dokładną ocenę kwalifikacji i umiejętności kandydatów oraz pracowników. W przypadku tego drugiego, w połączeniu z innymi narzędziami rekrutacyjnymi pozwala on na dokładną selekcję kandydatów. Zmniejszamy wówczas ryzyko nietrafionej rekrutacji i poniesienia znaczących kosztów z tym związanych. Z tego też powodu coraz to więcej przedsiębiorstw decyduje się na wykorzystanie tych narzędzi w swoim procesie rekrutacji i oceny pracowników.

Zobacz także