UE chce zadbać o nasz work-life balance. Nowe wyzwania dla pracodawców w ramach strategii Employer Branding

Współcześnie, kiedy coraz więcej osób skupia się na karierze zawodowej i poświęca niemal cały swój czas na pracę, zachowanie work-life balance pozostaje wyzwaniem. Brak równowagi między pracą a życiem prywatnym może mieć jednak poważne konsekwencje. UE – w ramach walki z wypaleniem zawodowym i pracoholizmem – wprowadza nowe zasady stawiając wyzwania przez pracodawcami.

Work-Life Balance to pojęcie, które, choć obco brzmiące, na stałe weszło do języka ekspertów od HR i employer brandingu. Tłumaczone jako równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym, jest też jednym z kluczowych benefitów, na który zwracają uwagę poszukujący pracy, zwłaszcza ci z młodszego pokolenia Millenialsów i Z-ek. Wraz z wdrożeniem do polskiego prawodawstwa dyrektywy unijnej work life balance stało się ono nową normą, a nie odstępstwem od reguły. Utrzymanie równowagi między pracą a życiem prywatnym wpływa również na zwiększenie produktywności, a w rezultacie efektywności pracowników. Badania przeprowadzone przez władze Islandii, gdzie zdecydowano się na wdrożenie 4 dniowego tygodnia pracy wykazały, że nowy tryb pracy zwiększył wydajność pracowników lub pozostawił ją na tym samym poziomie

Dlaczego równowaga między życiem prywatnym a zawodowym jest ważna?

Zdrowa równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest ważna dla dobrego samopoczucia, efektywności, produktywności i satysfakcji z pracy i życia osobistego. Idea równowagi między życiem zawodowym a prywatnym stała się stałym punktem rozmów w wielu organizacjach, ale niewiele z nich ma świadomość, co to oznacza w naszym dynamicznym, zdygitalizowanym świecie.

Z badania przeprowadzonego przez polską platformę do wideokonferencji i spotkań online ClickMeeting wynika, że blisko 1/3 pracowników firm w Polsce chce, aby ich pracodawca, jeśli jeszcze tego nie zrobił, zapewnił im większą równowagę między pracą a życiem prywatnym. Według ankietowanych zmian w obszarze work-life balance w firmach dokonało 19 proc. pracodawców.

– Pracownicy, którzy dbają o work-life balance potrafią łączyć swoje życie zawodowe z innymi sferami życia, takimi jak relacje społeczne, rozrywka, zainteresowania czy odpoczynekNajbardziej istotna jest świadomość work-life balance – podkreśla Dorota Pałysiewicz, dyrektor HR w firmie Brown-Forman Polska.

Zdaniem eksperta, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla zdrowia i szczęścia, ale także dla sukcesu zawodowego i życiowego. W dzisiejszym bardzo dynamicznym i często cyfrowym świecie trudniej niż kiedykolwiek jest naprawdę przejść na tryb offline. „Osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym” zapewniają strategie ustalania priorytetów i świadomości, kiedy należy się „wyłączyć”.

Wiele firm kładzie nacisk na efektywne wykorzystywanie czasu wolnego i urlopów a także edukację i programy promujące „wellbeing”. W tym zakresie zachęcają do zagospodarowania czasu na zaspakajanie potrzeb społecznych, budowanie zdrowych relacji czy aktywności fizycznej i rozwój własnych kompetencji.

Być może dlatego po okresie pandemii nowym zjawiskiem stał się workation. Z badania ClickMeeting wynika, że zaledwie 14 proc. ankietowanych zna pojęcie workation (praca połączona z podróżowaniem), a 19 proc. chciałoby skorzystać z takiej możliwości. Badania pokazują, że taka forma pracy cieszy się niewielkim zainteresowaniem, mimo że daje możliwość wykonywania obowiązków z dowolnego miejsca – nawet za granicą.

Eksperci HR są jednak zgodni, że choć tego typu model może wydawać się atrakcyjny, w wielu profesjach lub branżach nie jest możliwy… Praca w dziale sprzedaży, logistyki, marketingu czy zasobów ludzkich wymaga częstych kontaktów, podróży i spotkań osobistych – stąd duże ograniczenia dla pracowników poszukujących takiego rozwiązania. I wydaje się, że pracownicy mają tego świadomość – tylko 9 proc. uczestników badania ClickMeeting wyraziło chęć skorzystania z tej opcji w przyszłości, jeżeli będą mieć taką możliwość.

Jakie są inne korzyści work-life balance?

Osoby, które są w stanie zachować równowagę między pracą zawodową a życiem prywatnym, odczuwają większą satysfakcję z pracy, mają więcej energii do działania, mniej się stresują, chętniej chodzą do pracy i lepiej wykonują obowiązki zawodowe. Z racji tego, że mają czas na realizowanie się w innych sferach życia, odczuwają wyższą satysfakcję z życia.

Dorota Pałysiewicz

Obecnie coraz częściej pracodawcy wprowadzają udogodnienia, które mają za zadanie zapewnić pracownikom lepsze warunki pracy. Mowa tu o możliwości elastycznych godzin pracy, pracy hybrydowej, organizacji szkoleń rozwijających kompetencje pracowników – dodaje Dorota Pałysiewicz z Brown-Forman Polska.

Co zmieni się po wprowadzeniu tzw. dyrektywy work-life balance?

Przede wszystkim zmiany dotyczą urlopu macierzyńskiego. Będzie on wydłużony z 32/34 tygodni do 41/43 tygodni. Ponadto 4 miesiące urlopu rodzicielskiego rozdzielone zostaną na 2 miesiące urlopu rodzicielskiego przysługującemu każdemu z rodziców osobno. Urlop ten nie będzie mógł zostać przeniesiony. Dyrektywa work-life balance zakłada również wprowadzenie urlopu opiekuńczego wynoszącego 5 dni, który można przeznaczyć na zapewnienie opieki lub wsparcia krewnym, jeżeli wymagają oni opieki ze względów medycznych. Wprowadzony ma zostać także nowy urlop od „siły wyższej” przysługujący w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Zobacz także