Jacy w pracy są Polacy?

work life balanceCo Polacy najbardziej cenią sobie w życiu zawodowym? Czy największą wartość stanowi dla nich wynagrodzenie, czy coś innego – awans, podwyżka, a może work-life balance? Wyniki przedstawione zostały w raporcie z badań, przeprowadzonych przez Kelly Global Workforce Index.

Mniejsze wynagrodzenia w zamian za równowagę

Wśród 1500 respondentów z Polski, aż 65% osób deklaruje, że zrezygnowałoby z wyższego wynagrodzenia lub awansu na rzecz możliwości rozwoju zawodowego. Z kolei 42% badanych przyznało, że w zamian za podwyżkę lub awans chcieliby doświadczyć tzw. work-life balance, czyli równowagi w zakresie pracy oraz życia prywatnego. Dla 27% istotna jest możliwość pracy w zróżnicowanym społecznie środowisku, natomiast 31% opowiada się za elastycznością grafiku.

Sprawdź wynagrodzenia w Polsce.

W skali Europy, Polska jest drugim krajem, w którym wysokość wynagrodzenia nie stanowi największej wartości – zaraz za Portugalią (72% respondentów). Oprócz czynników finansowych, duże znaczenie ma również zasięg organizacji, w której Polacy chcieliby pracować. Firmę o zasięgu globalnym wybrałoby 59% osób, natomiast organizację działającą krajowo lub regionalnie – 23%.

Za chlebem do średniej firmy

Jeśli chodzi zaś o wielkość przedsiębiorstwa, 63% osób najchętniej podjęłaby pracę w dużych i średnich firmach, najmniej badanych zaś – w mikroprzedsiębiorstwach. Gdzieś pośrodku plasuje się sektor MSP, w którym pracować chciałoby około 13% osób.

Badanie KGWI dotyczyło również preferencji Europejczyków co do zmiany miejsca zamieszkania w celach zarobkowych. 72% osób deklaruje, że przeprowadziłoby się ze względu na nową pracę. Wśród nich, 7% wyjechałaby do innego miasta, 12% do innego województwa, 18% do innego kraju, a co czwarty badany – nawet na inny kontynent.

Wśród Polaków, 57% zmieniłoby miejsce zamieszkania w obszarze Unii Europejskiej, 20% przeprowadziłoby się do USA, 8% w rejony Azji i Pacyfiku, a 2% do Afryki, Ameryki Południowej lub na Bliski Wschód.

Zobacz także