Wynagrodzenie nie znaczy płaca

wynagrodzenie i płacaCzy wynagrodzenie i płaca to to samo? Nierozróżnianie tych pojęć w potocznym rozumieniu nie jest raczej błędem, warto jednak wiedzieć, że są między nimi pewne różnice.

Termin “płaca” dotyczy tylko finansowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, czyli wynagrodzenia zasadniczego. “Wynagrodzenie” dotyczy też aspektów pozafinansowych, takich jak dodatki do pensji w postaci bezpieczeń, urlopów itd. Różnica między tymi dwoma terminami widoczna jest jednak nie tylko w znaczeniu warunków zatrudnienia, ale także procesów. Obowiązki specjalisty ds. płac zasadniczo różnią się bowiem od zadań na stanowisku specjalisty ds. wynagrodzeń.

Pracownicy działów płac (ściślej kadr i płac) zajmują się wszystkim, co związane jest z prowadzeniem wszelkich spraw pracowniczych. Są to zadania, dotyczące zarówno administracji, jak i księgowości. Specjalista ds. kadr i płac musi dbać m.in. o prawidłowe rozdzielenie wynagrodzeń pomiędzy pracowników. Specjalista ds. wynagrodzeń, zwany także comp&ben (compensation & benefits) zajmuje się natomiast całokształtem problemów, związanych z systemami wynagradzania pracowników w firmie. Musi on zawsze być na bieżąco z najnowszymi trendami na rynku pracy oraz umieć je właściwie wykorzystać. Specjaliści ds. wynagrodzeń mają zazwyczaj dużą swobodę działania i uznawani są niekiedy za niezależnych eskpertów.

Różnice między stanowiskami mają także odzwierciedlenie w różnicach pomiędzy wynagrodzeniami. Specjalista ds. kadr i płac może zarabiać od ok. 3850 zł do 5990 zł, a specjalista ds. wynagrodzeń – od 5200 zł do 7200 zł.

Źródło: Raport Płacowy

Zobacz także