Zamiast równowagi – work-life integration

Gdy uświadomimy sobie, że większą część naszego życia spędzamy w pracy, oczywistym staje się fakt, że zachowanie właściwych proporcji pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym ma kolosalne znaczenie. Dzięki odpowiedniej równowadze możemy utrzymać satysfakcję z pracy bez szkody dla życia prywatnego. Z drugiej strony coraz powszechniejszy staje się trend work-life integration.

Integracja sfery zawodowej z prywatną staje się nowym sposobem na życie i alternatywą dla tych, dla których przeprowadzenie wyraźnego podziału jest trudne, czy wręcz niemożliwe. Niemały wpływ ma na taki stan rzeczy fakt, że aż 42% pracodawców utrzymuje z pracownikami relacje prywatne. Działa to też w drugą stronę, ponieważ ¾ pracowników deklaruje, że ważny jest dla nich dobry kontakt z przełożonym i pozytywna atmosfera w firmie. W takiej sytuacji postawienie wyraźnej cezury staje się co najmniej skomplikowane. 

W dzisiejszych czasach dynamiczne zmiany dyktują nowe warunki naszego życia zawodowego. Przede wszystkim chodzi o nowe technologie oraz intensywny rozwój mediów społecznościowych. Dzięki nim pozwalamy sobie na utrzymywanie relacji z bliskimi i załatwianie spraw domowych kosztem czasu pracy. Rozmowy przez telefon i za pośrednictwem komunikatorów dotyczą aż 22% badanych pracowników. Z kolei codzienną prasówkę oraz konsumpcję treści niezwiązanych z zawodowymi obowiązkami deklaruje aż 19% respondentów. To także oczywiście powoduje, że życie zawodowe wkracza w sferę prywatną i odwrotnie. Co ciekawe, aż 46% pracowników jest z takiego stanu rzeczy zadowolona, a tylko 13% odczuwa z tego powodu wyrzuty sumienia. Najpopularniejszym kanałem prywatnym wykorzystywanym w celach zawodowych jest, jak się łatwo domyślić, nasz adres e-mail. Następny w kolejności jest Skype, a potem dopiero komunikatory społecznościowe.

Podejście do rozdziału życia prywatnego i zawodowego zależy też w dużej mierze od różnic pokoleniowych. Pokolenie Z, czyli najnowsza generacja pracowników wchodzących właśnie na rynek pracy, zdecydowanie mniej ceni sobie tradycyjny model work-life balance. Z kolei Millenialsi cenią sobie karierę freelancera, a weterani rynku, czyli pokolenie X skłaniają się ku jasnemu podziałowi pomiędzy pracą a sferą prywatną.

Zobacz także