Kobieca strona IT

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że u swych początków praca programisty była zajęciem stricte kobiecym. To kobiety tworzyły pierwsze algorytmy i dopiero z biegiem czasu sytuacja uległa zmianie, a zawód programisty, czy też szerzej – specjalisty IT, stał się typowo męskim zajęciem. Tymczasem najnowsze badania pokazują, że choć liczba kobiet w IT stale rośnie, to ich udział nadal jest dużo mniejszy w stosunku do mężczyzn.

Kim zatem są kobiety, które wybrały taką ścieżkę kariery? Mniej niż połowa to osoby po studiach ścisłych, ale aż 32% to, wbrew stereotypom, absolwentki kierunków humanistycznych. W większości są to osoby młode nie będące zbyt długo na rynku, a ich średnia wieku nie przekracza 30 lat. Niestety w tym męskim świecie kobiety nie są traktowane na równi z mężczyznami. Aż 85% respondentów zetknęło się z dyskryminacją, a ponad połowa jednoznacznie stwierdza, że jest im znacznie trudniej robić karierę niż mężczyznom. Do tego dochodzi też samo podejście kobiet do kariery w branży, które niejako z automatu uważają, że nie nadają się do IT. Jak widać na tym polu jest sporo do zrobienia i dopóki same kobiety nie zrozumieją, że pora wyrwać się z krzywdzących stereotypów i narzuconych im ról społecznych, ich sytuacja nie ulegnie znaczącej poprawie.

Tymczasem praca w IT kusi wysokimi wynagrodzeniami znacznie przekraczającymi średnie zarobki w innych branżach. Wiele kobiet, które świadomie rozpoczynają w tej branży karierę ma za sobą kilkuletnie doświadczenie na zupełnie innych stanowiskach. Co ważne, w dzisiejszych czasach wykształcenie kierunkowe jest już zbyteczne, aby zostać specjalistą w IT. Wiele osób świadomie nie wybiera kształcenia na uczelniach, uważając, że uczyłoby się przestarzałych technologii o znikomej przydatności na dynamicznym rynku pracy. Zamiast tego coraz częściej wybierane są szkoły programistyczne, praktyczne kursy, czy specjalistyczne staże. Kobiety będące już w zawodzie, decydują się też poszerzać swoje kwalifikacje na bootcampach programistycznych i specjalistycznych szkoleniach. To sprawia, że aż 72% z nich jest zadowolonych z pracy w IT, głównie ze względu na zarobki, stabilność zatrudnienia i większą atrakcyjność na rynku pracy.

Zobacz także