Przełomowe technologie w firmie

Żyjemy w świecie, w którym cyfrowe kompetencje i wykorzystanie najnowszych technologii przydaje się w codziennym życiu, a w biznesie staje się wręcz koniecznością. Przy wciąż rosnącej konkurencji i nasyceniu rynku firmy zmuszone są sięgać po arsenał nowoczesnych środków. Decyduje o tym z jednej strony chęć zdystansowania konkurencji, a z drugiej podniesienie własnej wartości.

Specjalistyczne raporty wykazują w pierwszej kolejności wzrost znaczenia działów IT. Przedsiębiorstwa, które decydują się na  mariaż z nowymi technologiami stawiają też na unowocześnienie swojej administracji będącej najczęściej wąskim gardłem wszelkich zmian. W ostatnich latach kluczowe okazały się inwestycje w automatyzację procesów, robotyzację oraz wykorzystanie API (Application Programming Interface). Co ważne, wdrożenia te obejmują nie tylko pojedyncze obszary, ale są obecne na wszystkich poziomach technologicznych firm. Dzieje się tak z względu na oszczędności (nie opłaca się utrzymywać wiele niezależnych systemów) oraz dlatego, że rozwiązania typu blockchain korzystają z efektu synergii.

Co do przyszłości to dane są jednoznaczne – prawie 80% firm planuje w najbliższym czasie inwestycje w obszarze nowych technologii. Podkreśla się przy tym, że procesy automatyzacji i robotyzacji procesów mają przyczynić się do poprawy sytuacji pracowników i oddelegowania ich do większej liczby bardziej “ludzkich” obowiązków. Chodzi tutaj o kluczowe procesy decyzyjne, do których konieczna jest inteligencja emocjonalna i wysokie kompetencje społeczne. Obszary aktywności, w których cyfryzacja pozostaje nadal w tyle. Prognozuje się też, że współpraca na linii człowiek-maszyna przyniesie najwięcej korzyści poprzez wzajemną komplementarność kompetencji.

O ile pierwsze fale cyfryzacji skupiały się na aspektach wizerunkowych i obecne były przede wszystkim w działach marketingowych, dziś największe inwestycje mają miejsce w obszarach takich jak wspomniane już IT, ale też w HR, czy sprzedaży. Warto dodać też, że wszelkie zmiany mają znaczący wpływ na wartość i wycenę rynkową spółek, a tym samym pomagają w rozwoju biznesu.

Zobacz także