Onboarding pracownika, czyli wdrożenie nowego pracownika do organizacji

Żyjemy w dobie cyfrowej transformacji i rosnącej popularności pracy zdalnej – nowoczesne firmy stają więc przed wyzwaniem efektywnego wdrażania nowych pracowników. Wiemy przecież, że technologie zmieniają się z dnia na dzień, więc kluczową rolę w budowaniu przewagi rynkowej odgrywają ludzie. Ich wiedza, umiejętności i zaangażowanie stanowią fundament sukcesu każdej firmy. Dlatego tak ważnym procesem, który wpływa na efektywność i motywację pracowników od pierwszych dni ich pracy, jest onboarding. W tym procesie pomagają innowacyjne platformy e-learningowe, które dostarczają przedsiębiorcom szereg rozwiązań wspierających efektywne wdrożenie nowych pracowników do organizacji.

Co to jest onboarding?

Onboarding, czyli proces wprowadzania nowego pracownika do firmy, to nie tylko szereg formalności i szkoleń obowiązkowych typu BHP. To kompleksowe działania mające na celu szybkie i skuteczne zaadaptowanie nowej osoby w zespole, przekazanie jej niezbędnych informacji o kulturze organizacyjnej, wartościach i celach firmy, a także wyposażenie jej w wiedzę i narzędzia potrzebne do wykonywania powierzonych zadań. W erze pracy zdalnej i hybrydowej proces ten stawia przed organizacjami nowe wyzwania.

Dlaczego Dolineo jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego onboardingu?

Dolineo to system wspierający procesy HR, w tym adaptację pracowników, skierowany przede wszystkim do specjalistów ds. HR czy szkoleń, HRBP czy Dyrektorów HR . Został zaprojektowany z myślą o optymalizacji poszczególnych działań wewnętrznych, a moduł Onbaordingu znacznie usprawnia proces wdrożeń. Pozwala zaoszczędzić czas, zautomatyzować działania, jak również zmniejszyć rotację i koszty rekrutacji. . Na co warto zwrócić uwagę?

Dostępność i elastyczność

Dolineo oferuje dostęp do platformy 24/7, z dowolnego miejsca i urządzenia. Interfejs systemu przygotowany jest w czterech językach: polskim, angielskim, francuskim i ukraińskim. To umożliwia organizacjom z międzynarodowymi zespołami elastyczne planowanie i realizację szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb i harmonogramów pracowników. Dzięki temu nowi członkowie zespołu mogą efektywnie zintegrować się z organizacją, niezależnie od swojej lokalizacji.

Tutaj dowiesz się, jak wygląda to w praktyce: https://dolineo.com/onboarding-pracownika/

Personalizacja szkoleń i interaktywność

Za pośrednictwem Dolineo firmy mogą zaprojektować onboarding zarówno do firmy, jak i na poszczególne stanowiska. W ramach poszczególnych etapów można nie tylko udostępniać szkolenia gotowe z katalogu (np. RODO, Cyberbezpieczeństwo, Excel czy inne), ale także wgrywać firmowe materiały , które odpowiadają specyfice ich działalności. Dostępne szablony, wbudowane kreatory szkoleń/testów/ankiet czy opcja dodawania zadań offline pozwalają na skonstruowanie angażującego materiału szkoleniowego.

Monitoring postępów i wsparcie

Platforma umożliwia monitoring postępów szkolonych pracowników oraz oferuje wsparcie techniczne, co jest niezwykle ważne w pierwszych tygodniach pracy. Możliwość śledzenia postępów w realnym czasie daje przełożonym narzędzie do oceny efektywności onboardingu oraz szybkiego reagowania na ewentualne trudności.

Wszechstronność i dostosowanie do różnych branż

Klienci Dolineo to firmy z wielu sektorów: IT, finanse, logistyka, piekarnie, cukiernie, energetyka, retail czy , instytucje publiczne. To świadczy o uniwersalności platformy i jej zdolności do dostosowania się do różnorodnych potrzeb szkoleniowych.

Korzyści w cyklu życia pracownika w organizacji

Dolineo wspiera firmy nie tylko w trakcie onboardingu, ale również przez cały cykl życia pracownika w organizacji – od preboardingu, przez onboarding, feedback i ocenę, szeroko pojęty rozwój, aż po offboarding. Takie podejście umożliwia budowanie długotrwałych relacji i daje możliwość usprawnienia wielu procesów, jak również stania się nowoczesnym pracodawcą.

Dlaczego efektywny onboarding ma znaczenie?

Efektywny onboarding przyczynia się do szybszego osiągnięcia przez pracownika pełnej produktywności, zmniejsza rotację kadr i koszty rekrutacji oraz buduje silną kulturę organizacyjną. Pracownicy, którzy przechodzą przez dobrze zaplanowany i realizowany proces adaptacyjny, czują się bardziej wartościowi dla firmy, co przekłada się na ich zaangażowanie i efektywność pracy. Dolineo umożliwia personalizację procesu onboardingu, co jest kluczowe w dobie różnorodności rynku pracy i indywidualnych potrzeb pracowników. Jak to działa?

1. Wzmocnienie poczucia przynależności – Za pomocą platform e-learningowych menedżerowie, trenerzy czy specjaliści HR mogą tworzyć spersonalizowane onboardingi (a później ścieżki rozwoju) dla nowych pracowników dostosowane do ich indywidualnych kompetencji i celów zawodowych. Możliwość takiej personalizacji nie tylko ułatwia adaptację, ale także pokazuje nowemu pracownikowi, że firma inwestuje w jego rozwój i docenia jego unikalne umiejętności. To z kolei wzmacnia poczucie przynależności do organizacji.

2. Interaktywność i zaangażowanie – Dolineo wykorzystuje różnorodne formy szkoleń, takie jak interaktywne, multimedialne szkolenia, testy wiedzy czy elementy grywalizacji, które zwiększają zaangażowanie pracowników w proces nauczania. Interaktywne elementy nie tylko uatrakcyjniają szkolenia, ale również poprawiają retencję wiedzy, co jest szczególnie ważne np. w zakresie wdrażania wewnętrznych procedur firmy.

3. Feedback i ciągła komunikacja – Dzięki kreatorowi ankiet, platforma umożliwia zbieranie opinii i sugestii od nowych pracowników na temat procesu onboardingu, co jest nieocenione w ciągłym doskonaleniu i dostosowywaniu programów szkoleniowych. Tak gromadzony feedback pozwala na szybką reakcję na ewentualne trudności, jakie napotykają nowi pracownicy, oraz na wprowadzanie niezbędnych modyfikacji w celu ich eliminacji.

Podsumowanie

Onboarding jest nie tylko obowiązkiem organizacyjnym, ale przede wszystkim inwestycją w rozwój pracownika i budowanie z nim długofalowej, opartej na zaufaniu relacji. Dolineo rozumie te potrzeby, oferując platformę, która nie tylko ułatwia, ale i uatrakcyjnia ten proces, czyniąc go kluczowym elementem strategii rozwoju każdej nowoczesnej organizacji. Przechodząc przez onboarding, pracownicy zyskują solidną podstawę do efektywnej pracy i integracji z zespołem, a to zaś stanowi pierwszy krok do wspólnego osiągania sukcesów.

Zobacz także