Jak stworzyć miejsce pracy na miarę potrzeb pracownika?

Znalezienie kompetentnego pracownika, który będzie chciał zostać w firmie dłużej to obecnie ogromne wyzwanie. Pandemia nie tylko zmieniła funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale też oczekiwania zatrudnionych w nich osób. Możliwość pracy zdalnej, jej elastyczne godziny, benefity zdrowotne i wiele innych aspektów stało się niezwykle ważnych dla poszukujących pracy jak i tych, którzy posiadają stałe kontrakty.

Chcąc pozostać pracodawcą z dobrą pozycją na rynku i nawiązywać współprace z najbardziej wykwalifikowanymi pracownikami należy wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, które mogą być najróżniejsze.

Czym kierować się w projektowaniu stanowisk pracy? Jak wspierać już zatrudnionych, aby zostali w firmie na lata i wraz z nią się rozwijali?

Rekrutacja szansą dla pracodawcy

Uważne przeczytanie CV kandydata to obowiązek pracodawcy, który chce przeprowadzić z nim spotkanie. Choć w sieci można znaleźć setki artykułów o tym jak przygotować się do rozmowy z potencjalnym szefem, niewiele jest takich, które dawałyby cenne wskazówki tej drugiej stronie. Konkurencja na rynku pracy jest ogromna i dzięki możliwości wykonywania jej zdalnie poszukujący mogą wybierać oferty z całego świata. Nie jest więc zatem łatwym zatrudnienie utalentowanego i wykwalifikowanego pracownika.

Warto konstruować przejrzyste oferty i przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną w taki sposób, aby zaprezentować oferowane stanowisko uwypuklając jego zalety, ale też odzwierciedlając rzeczywistość. Atrakcyjna stawka wynagrodzenia to nie wszystko, bo zmieniające się pokolenia wkraczające na rynek pracy cenią sobie niezależność i komfortowe warunki zatrudnienia. Oferty pracy powinny być zatem przygotowane w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby potencjalnych pracowników. Proces rekrutacji pozwala zbudować kandydatowi wizję swojej przyszłej pracy. Dlatego należy właściwie go zaplanować z pomocą odpowiednich narzędzi, aby podtrzymać zainteresowanie i zaangażowanie kandydata.

Odpowiedne systemy wspierają pracodawców, pomagając im stworzyć atrakcyjne, responsywne i obsługiwane także przez urządzenia mobilne witryny kariery. Przykładem takiego rozwiązania jest SAP SuccessFactors. Oprogramowanie wyposażono w moduł Rectuitingwspierający organizacje w procesie zatrudniania nowych pracowników. To narzędzie umożliwia nie tylko tworzenie i publikowanie ogłoszeń na stronie kariery, ale też obserwowanie, analizowanie i kontrolowanie całego przedsięwzięcia związanego z rekrutowaniem nowych członków zespołów w przedsiębiorstwie. Wspiera też zarządzających w obserwowaniu postępów związanych z tymi działaniami firmy, a także prowadzeniem rejestru najlepszych kandydatów. Z kolei starający się o pracę mogą otrzymać za jego pośrednictwem informacje dotyczące zadań rekrutacyjnych czy kolejnych etapów tego procesu i zaproszeń do nich.

Onboarding – zadbaj dobrostan pracownika

Komfortowe wdrożenie daje nowym zatrudnionym poczucie bezpieczeństwa i stabilności. W czasie, który dla wielu z nich może być stresujący szczególnie ważnym jest ich wspieranie. Nowoczesne przedsiębiorstwa to takie, które między innymi digitalizują cały ten proces. Dzięki temu nowy pracownik może w dowolnym czasie i miejscu sięgnąć do materiałów szkoleniowych czy ważnych informacji, jakie powinien przyswoić. To też umożliwia zarówno jemu, jak i jego przełożonym śledzenie rozwoju.

We wdrażaniu nowych zatrudnionych doskonale sprawdzą się systemy, które umożliwiają zautomatyzowanie takich procesów. Na te potrzeby odpowiada SAP SuccessFactors, a w szczególności jego moduł Onboarding. To oparte na chmurze rozwiązanie daje użytkownikowi swobodę obserwowania postępów nowych pracowników. Pozwala ono stworzyć przestrzeń przeznaczoną wyłącznie do nauki, w której możliwym jest skumulowanie wszystkich potrzebnych materiałówich łatwe udostępnianie między współpracownikami, a także prowadzenie dyskusji na ich temat. Korzystanie z funkcjonalności tego modułu daje też nowym zatrudnionym poczucie bezpieczeństwa, gdyż za jego pośrednictwem zawsze mogą poprosić o pomoc przydzielonego opiekuna. Dzięki temu możliwe jest stworzenie zarówno uniwersalnego onboardingu dla pracownika każdego działu w firmie, jak i zindywidualizowanego profilu użytkownikadostosowanego do jego potrzeb. Wszystko to pozwala zaoszczędzić czas, fundusze i kontrolować całość wdrożenia.

Systemy i narzędzia integrujące pracowników

W prowadzeniu każdego przedsiębiorstwa największą wartością są ludzie, czyli jego Klienci i pracownicy. Chcąc utrzymać najwyższą jakość świadczonych usług, wprowadzanych na rynek produktów i rozwiązań należy przede wszystkim zapewnić zatrudnionym środowisko, które wspiera ich rozwój i usprawnia pracę.

Zbudowanie takiej przestrzeni wspierają systemy i aplikacje oparte o nowoczesne technologie. Przykładem takiego rozwiązania jest SAP SuccessFactors z modułem Learning. Pozwala ono zespołom dzielić się zadaniami i obserwować rozwój projektów w czasie rzeczywistym. Ponadto umożliwia szybkie i łatwe udostępnianie plikówmateriałów szkoleniowychprezentacjiartykułów blogowych, a nawet stworzenie sieci socjalnej, w której pracownicy mogą pomagać sobie wzajemnie i dyskutować o przesłanych dokumentach czy postępach prac projektowych. Wszystko to może odbywać się w dowolnej lokalizacji wyposażonej w dostęp do sieci internetowej. Dodatkową zaletą tego systemu jest jego wersja mobilna, która zapewnia ten sam obszar działań co wersja tradycyjna. Wyposażając przedsiębiorstwo w takie narzędzie, pracodawca zapewnia komfort pracowników, a także rozwój zarówno ich, jak i biznesu.

Dobrostan pracownika = dobrostan przedsiębiorstwa

Projekty, zadania i pensja to nie wszystko. Dla zatrudnionych ważne jest też samopoczucie ich i współpracowników, atmosfera panująca w organizacji oraz satysfakcja, jaką czerpią ze swojej pracy. W trakcie i po pandemii wielu zarządzających zdecydowało się uzupełnić benefity pracownicze o bardziej kompleksową opiekę medyczną. Możliwość umówienia konsultacji psychologicznychprofesjonalna opieka specjalistów czy inicjatywy mające wesprzeć dobrostan pracowników dają im poczucie bezpieczeństwa. Na lojalność zatrudnionych wpływają też inicjatywy dobroczynne, w które angażuje się firma. Mogą one angażować pracowników, dając im poczucie sprawczości i nadając głębszy sens ich pracy. Niezwykle ważnym aspektem jest też zapewnienie zatrudnionym otwartego i wspierającego środowiska. Ważnym jest zachowanie polityki inkluzywnej i antydyskryminacyjnej. Dzięki temu każdy pracownik ma równe szanse rozwoju.

Jak technologia wspiera pracodawców w pozyskiwaniu i utrzymaniu pracowników?

Rozwój organizacji to nie tylko wiele wyzwań, ale też rozwiązań, które wspierają je w świadczeniu wysokiej jakości usług oraz tworzeniu atrakcyjnego miejsca pracyPoszukując narzędzi, które wspierają pracowników i zarządzających należy postawić na te, które gwarantują spełnienie wszystkich wspomnianych warunków.

Niewątpliwie wszystkie spełnia SAP SuccessFactorsktóry został stworzony po toaby wspierać wszystkich członków przedsiębiorstwa. Każdy jego moduł skupia się na innym aspekcie kształcenia zespołu i jest dostosowany do oczekiwań i preferencji zatrudnionych, Natomiast wdrożenie tego systemu warto zlecić doświadczonym ekspertom, którzy dopasują go do indywidualnych potrzeb biznesowych firmy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak przebiega i jakie szanse organizacji daje SAP SuccessFactors pobierz e-booka Hicron.

Zobacz także