Pracownicy domagają się partnerstwa w pracy. Wiek i płeć nie powinna stanowić ograniczeń

Pracownicy oczekują partnerstwa i szacunku dla różnorodności, niezależnie od wieku i płci – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster. Różnorodność to bardzo ważny temat dla 63 proc. badanych.

Wyniki analizy wskazują, że poziom akceptacji różnorodności jest w Polsce wysoki, ale w wybranych sferach. Większość badanych potwierdza, że w ich firmie wszyscy są̨ traktowani tak samo, bez względu na wyznanie (75 proc.), narodowość (74 proc.), płeć (74 proc.), czy kolor skóry (73 proc.).

Dla większości zatrudnionych (63 proc.) różnorodność jest istotna lub bardzo istotna. Oczekują, że pracodawcy będą bardziej aktywnie promować partnerstwo w miejscu pracy. Nierówności są bowiem nadal dostrzegane w sferze wieku (14 proc.), płci (12 proc.) oraz podejścia do niepełnosprawności (10 proc.)Który element inkluzywności jest dla pracowników najważniejszy: w pierwszej kolejności płeć (58 proc.) oraz wiek (56 proc.).

– Akceptacja różnorodności jest dla pracowników szczególnie istotna, a inkluzywne środowisko pracy staje się standardem. To czynnik, od którego może zależeć sukces firmy w dłuższej perspektywie. Poprzez lepsze zrozumienie tego jak ewoluuje środowisko pracy oraz jak zmieniają się akcenty w oczekiwaniach rożnych generacji pracowników, możemy jako pracodawca lepiej określić swoją strategię w tym obszarze – uważa Filip Popławski, dyrektor generalny firmy Brown-Forman Polska.

Filip Popławski, dyrektor generalny Brown-Forman Polska

Czy polscy przedsiębiorcy są gotowi na taką rewolucję?

Obowiązek wprowadzania zmian w zakresie inwestycji w politykę różnorodności, równości i włączenia (DEI) w ramach dyrektyw UE to jeden z kluczowych elementów presji na polskie firmy. Inny, to chęć zadbania o dobry wizerunek firmy jako pracodawcy.

Badanie Randstad (kwiecień 2023) potwierdza, iżumiejętność zarządzania różnorodnością w środowisku pracy ma coraz większe znaczenie. Dla pracodawcy to istotny element budowanie polityki Employer Brandingu i pozyskiwania kandydatów do pracy. – Pracodawcy, dla których różnorodność jest wartością, mogą wymagać od swoich pracowników w firmie poszanowania różnorodności. Firmy te powinny przestrzegać zasady równego traktowania i niedyskryminacji – uważa dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, ekspert prawa pracy.

Jednocześnie pracownicy domagają się namacalnych działań firm w zakresie Diversity, Equity, Inclusion (DEI). W obliczu rywalizacji o najlepsze talenty firmy nie mogą zaniechać tych działań, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że pracownicy zagłosują nogami – uważa Nadach Musungu, z firmy Kantar. Do krajów, które najbardziej sprzyjają integracji różnych grup społecznych w miejscu pracy należą Holandia, Niemcy, Meksyk, Hiszpania, Kanada.

* Kantar Inclusion Index 2022opiera się na wynikach badania ilościowego bazującego na odpowiedziach uzyskanych od 13tys. osób w wieku 16 lat i więcej z 13 rynków (Australia, Brazylia, Kanada, Niemcy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Indie, Włochy, Japonia, Meksyk, Holandia, USA) i 24 branż (wielkość próby różni się w zależności od branży), w którym badano i porównywano doświadczenia pracowników w zakresie integracji w miejscu pracy.

Zobacz także