Dlaczego pracownicy szukają innego zatrudnienia?

zmiana pracy

Wynagrodzenie to najważniejszy czynnik zmiany pracy

Zarabiają za mało, są niedoceniani, nie mają szans rozwoju i wykorzystania swoich umiejętności, a do tego nie czują się zbyt pewnie w firmie, która oferuje tylko umowy zlecenie. Dlatego zmieniają pracę na inną. Jeśli nie chcesz stracić pracowników, to zajmij się tymi aspektami.

Portal rekrutacyjny GoWork.pl przebadał użytkowników pytając o powody odejścia z miejsca pracy. Poszukujący nowego zatrudnienia stworzyli listę grzechów pracodawców, które sprawiają, że częściej myślą o innej posadzie.

Lepsza płaca to podstawa, ale…

Najczęściej podawanym powodem zmiany miejsca pracy jest chęć zarabiania większych pieniędzy. Na niesatysfakcjonujące wynagrodzenia wskazało blisko 54 proc. ankietowanych. Pracownicy szukają więc firm, w których mogliby otrzymać większą wypłatę. Tymczasem z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS za II kw. 2015 r. wynika, że tylko 1 proc. zatrudnionych poszukuje firmy, w której można więcej zarobić. Skąd ta dysproporcja? Przede wszystkim różna grupa respondentów. Ankietowani GoWork.pl mieli wskazać wszystkie przyczyny, a wynagrodzenia były tylko jedną z wielu odpowiedzi. To znaczy, że zarobki są priorytetowe, ale liczą się także inne aspekty.

Stabilnie i na umowie

Drugim często wymienianym powodem zmiany miejsca pracy była stabilność zatrudnienia. Chodzi tu o szeroko pojmowane poczucie bezpieczeństwa, na które składa się kondycja finansowa firmy; to, czy pracodawca wypłaca wynagrodzenie w terminie; czy nie zalega z innymi płatnościami oraz rodzaj umowy i warunki. Na tak pojmowaną stabilność zatrudnienia wskazało niespełna 21 proc. respondentów.

Pracownicy chcą się rozwijać

Kolejnym punktem, który jest ważny dla pracowników w wyborze nowego zatrudnienia okazała się możliwość rozwoju zawodowego – nieco ponad 14 proc. wskazań. Firma, która oferuje pracownikom jasną ścieżkę rozwoju kompetencji może liczyć na mniejszą rotację podwładnych. Jeśli więc chcesz zatrzymać pracowników w swoich szeregach, to zacznij inwestować w ich umiejętności.

Praca w przyjemnej atmosferze

Dla ok. 9 proc. poszukujących zatrudnienia duże znaczenie ma to, z kim i gdzie będą pracować, kto będzie ich szefem oraz czy cele oraz misja firmy zgadza się z ich światopoglądem. Dla takich osób atmosfera w pracy oraz kultura organizacyjna pełni zasadniczą rolę w selekcji przyszłego pracodawcy. Warto więc zadbać o dobrą, przyjazną atmosferę opartą na współpracy i przyjaznych stosunkach. W ten sposób zwiększymy zainteresowanie własną firmą wśród zmieniających miejsce pracy.

Zobacz także