Czy widełki płacowe powinny być jawne?

W procesie rekrutacji pracowników jest wiele tematów, które mogą budzić kontrowersje. Jednym z nich są jawne (lub nie) widełki płacowe. Jest to jedno z najważniejszych pytań, które firmy muszą sobie zadać. Rozstrzygając je przedsiębiorstwa, powinny rozważyć różnorodne aspekty, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika.

Zalety jawnych widełek płacowych

Transparentność

Jawne widełki płacowe budują zaufanie wśród kandydatów biorących udział w rekrutacji pracowników. Dodatkowo zatrudnione już osoby widzą, że firma jest otwarte na temat płac. Mają więc poczucie, że mogą jej zaufać.

Motywacja

Jawne widełki mogą być motorem napędowym dla pracowników do rozwoju i awansów. Wiedząc, że ich wysiłki zostaną nagrodzone, pracownicy są bardziej skłonni do zaangażowania się w firmowe cele.

Sprawniejsza rekrutacja

Według ekspertów z firm rekrutacyjnych przejrzystość w płacach przyciąga wysokiej jakości kandydatów. Osoby poszukujące pracy często decydują się na aplikowanie do firm, które są otwarte na temat wynagrodzeń.

Zalety niejawnych widełek płacowych

Elastyczność

Niejawne widełki pozwalają organizacjom na większą elastyczność w negocjacjach wynagrodzeń – co może oznaczać również negocjację ponad ustalone widełki.

Unikanie konfliktów

Brak jawności może pomóc w uniknięciu zawiści i konfliktów wśród pracowników, które mogą wyniknąć z porównywania swoich zarobków z innych.

Bezpieczeństwo firmy

Niejawne widełki pozwalają organizacji na lepsze zarządzanie budżetem. Są też przydatne, kiedy chcemy uniknąć sytuacji, w których wszystkie wynagrodzenia muszą być dostosowane do jednego, ogólnego standardu.

Ostateczna decyzja, czy ujawnić widełki płacowe, zależy od kultury organizacyjnej firmy. Ważna jest też sama strategia procesu jakim jest rekrutacja pracowników. Z naszej strony możemy polecić również, by przed wprowadzeniem jawności widełek sprawdzić z naszymi ludźmi czy pracowników satysfakcjonują wynagrodzenia. Może do tego posłużyć badanie satysfakcji pracowników. Pamiętajcie też, że bez względu na wybór w kwestii jawności widełek, kluczowe jest uczciwe i jasne komunikowanie z pracownikami na temat ich wypłat. To bowiem mocno przyczynia się do budowania zaufania i pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy.

Zobacz także