Polska potrzebuje różnorodnych pracowników

Pracodawcy w Polsce mierzą się z wyzwaniami demograficznymi i spadającą liczba osób w wieku produkcyjnym. Tymczasem są całe grupy kandydatów, które mogłyby przyczyniać się do sukcesu rynkowego pracodawców, a nie są aktywizowane: osoby w wieku 50+, neuroróżnorodne, osoby ze społeczności LGBT+ (dyskryminowane i opuszczające kraj). Jak temu zapobiec. Jak aktywnie prowadzić politykę DEI.

DEI (Diversity, Equity, Inclusion), to obszar obejmujący wszelkie różnice, jakie mogą występować w zespołach, takie jak płeć, wiek, rasa, narodowość, język, religia, cechy fizyczne czy psychiczne. Jest to zatem kwestia, która dotyczy każdej firmy, zatrudniającej pracowników, niezależnie od wielkości, branży czy lokalizacji. Różnorodność i kultura włączająca są szczególnie ważne dla pokolenia pracowników młodych – aż 92 procent wybrałoby pracodawcę, który dba o różnorodność i któremu przyświeca włączająca kultura organizacyjna.

Różnorodność w miejscu pracy się opłaca i potwierdzają to badania. Organizacje, w których zespoły i kadra menedżerska są zróżnicowane, mają możliwość patrzenia na problemy i zagadnienia z różnych perspektyw i w konsekwencji – tworzenia lepszych rozwiązań, osiągania lepszych wyników biznesowych. Z drugiej strony pozwala na przyciągnięcie do organizacji utalentowanych kandydatów, dla których społeczna odpowiedzialność organizacji i bezpieczne środowisko pracy są ważne.

– Otwarta polityka różnorodności jest dziś nieodzownym elementem strategii firm. Inkluzywne środowisko pracy jest istotnym elementem przy wyborze pracodawcy. Z drugiej strony przynosi korzyści – zaufanie we współpracy, kreatywność i efektywność zespołu, a także lojalność pracowników – podkreśla Dorota Pałysiewicz, dyrektor HR w firmie Brown-Forman Polska.

Eksperci podkreślają, że polityka DEI odgrywa ważną rolę społeczną, wpisując się w postępujące procesy i zmiany społeczne. Rolą pracodawców jest tu tworzenie takich zasad wewnętrznych relacji, w których nie ma miejsca na dyskryminację.

Przykładem jest firma Brown-Forman, która przyjęła program różnorodności do strategii 2030, zakładający do tego czasu 40 procentowy globalny udział kobiet na stanowiskach zarządczych w organizacji, 25 procentowy reprezentację osób o różnorodnym kolorze skóry i pochodzeniu etnicznym w USA, czy zwiększenie udziału przedstawicieli LGBT+.

Różnorodność w miejscu pracy to nie tylko kwestia etyki czy korporacyjnej mody, ale również klucz do sukcesu biznesowego. Już dawno badania wykazały, że firmy, które promują różnorodność zespołów i równość płci, często odnoszą lepsze wyniki finansowe, a ich pracownicy są bardziej zaangażowani i zadowoleni z powodu przyjaznego środowiska pracy. Udowodniono, że promowanie różnorodności w miejscu pracy niesie wiele korzyści dla organizacji. Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2019 roku przez amerykańską firmę konsultingową McKinsey & Company, organizacje, które dbają o różnorodność, osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe niż te, które tego nie robią.

Zobacz także