Programista – zawód przyszłości

Według bardzo ostrożnych szacunków przedstawianych przez największe agencje doradztwa personalnego do 2020 roku w całej Unii Europejskiej będzie brakować około 800 tysięcy specjalistów z branży IT. Już dzisiaj Polska i cała Europa bardzo wyraźnie zaczyna odczuwać brak pracowników w tym sektorze. Ten odczuwalny deficyt (zwłaszcza wśród programistów) zdecydowanie wpływa na poziom zarobków – w zależności od regionu, wielkości firmy, stażu czy doświadczenia programista zarabia od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. A wszystkie prognozy wskazują, iż z roku na rok znaczenie (a tym samym i wynagrodzenie) tego zawodu będzie stale wzrastać. Nie dziwi zatem fakt, iż coraz więcej młodych ludzi chce związać swoją przyszłość z branżą informatyczną.

Czym zajmuje się programista

Wiele osób niezwiązanych ze światem IT zadaje jedno z podstawowych pytań – czym tak naprawdę zajmuje się programista? Otóż przedstawiciel tego zawodu to osoba, która tworzy programy, aplikacje i strony internetowe przy użyciu specjalnych języków programowania (na przykład Jawa, Python, C, C++, SQL, C# i wiele innych). Dodatkowo programista rozwija bazy danych i systemy operacyjne, wyszukuje i usuwa błędy (powstałe w trakcie tworzenia kodu) oraz testuje napisane oprogramowania. Specyfiką tego zawodu jest specjalizowanie się w konkretnym języku programowania, ale specjaliści wysokiej klasy znają ich co najmniej kilka.

Praca programisty może wyglądać bardzo różnie – w zależności od firmy, umiejętności i doświadczenia. Jednak warto podkreślić, iż każdy adept tego zawodu przechodzi kilka ścieżek swojej kariery, które najogólniej można podzielić na trzy podstawowe etapy:

  • młodszy programista (znający podstawy przynajmniej jednego języka programowania) uczestniczy w realizowaniu projektów, ale jego rola w większości przypadków ogranicza się do wspierania zespołu, wykonywania działań powtarzalnych i nabywania nowych umiejętności,
  • programista (posiadający wiedzę specjalistyczną, ale jeszcze niekompletną) samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania,
  • starszy specjalista (posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie) nadzoruje projekty i wykonuje najbardziej skomplikowane prace.

Tylko od samego zainteresowanego zależy, czy i jak szybko będzie wkraczał na kolejne etapy swojego rozwoju zawodowego.

Zalety i wady zawodu programisty

Zawód programisty – jak niemal każda profesja – ma swoje zalety i mankamenty. Jednak mówiąc o plusach i minusach tego zawodu należy podkreślić, iż jest to kwestia niezwykle indywidualna. Zupełnie inaczej spojrzy na ten zawód pasjonat, dla którego programowanie to sposób na życie, a całkowicie odmienne zdanie może mieć osoba, która została programistą z powodów stricte praktycznych. Jednak sięgając po pewne uogólnienia można wymienić kilka podstawowych zalet i wad. Do plusów zawodu należy zaliczyć:

  • duże możliwości zatrudnienia,
  • wysokie zarobki (zwiększające się wraz z doświadczeniem),
  • dobre warunki pracy,
  • dużo wyzwań i ciekawe projekty,
  • prestiż społeczny,</lid
  • możliwość rozwoju i awansu.

Natomiast największe mankamenty zawodu programisty to powtarzalność czynności, często nienormowany czas pracy i konieczność zabierania jej do domu, niekorzystny wpływ na zdrowie (zwłaszcza kręgosłup i wzrok), ryzyko uzależnienia się od komputera, alienacji i odcięcia się od społeczeństwa. Jednocześnie należy zakładać, iż każdy programista może spojrzeć na to z indywidualnego punktu widzenia.

Jak zostać programistą

Wiele młodych osób dopiero wkraczających na zawodową ścieżkę zadaje sobie pytanie – jak zostać programistą? Otóż w pierwszej kolejności warto pamiętać o tym, iż programista powinien charakteryzować się ścisłym umysłem, doskonałą znajomością matematyki i języka angielskiego, zdolnością logicznego myślenia, samodzielnością, sumiennością, spostrzegawczością, kreatywnością i chęcią stałego podnoszenia kwalifikacji. Natomiast droga formalna może być bardzo zróżnicowana. Wprawdzie posiadanie wykształcenia informatycznego nie jest w tym zawodzie niezbędne (bo liczą się przede wszystkim umiejętności), to jednak wielu pracodawców przykłada do tego dużą wagę i wymaga dokumentów potwierdzających nabytą wiedzę.

Pewną alternatywą dla studiów wyższych są specjalistyczne kursy programowania, które pozwalają nie tylko nabyć nowe umiejętności, ale także usystematyzować i pogłębić dotychczasową wiedzę. Są one polecane nie tylko nowicjuszom, ale także wszystkim tym programistom, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i wkroczyć na kolejny etap rozwoju zawodowego.  Firmy specjalizujące się w tego typu szkoleniach oferują nie tylko ogólne kursy programowania, ale także z wyszczególnieniem na poszczególne języki. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się bootcampy, czyli bardzo intensywne szkolenia (zazwyczaj oparte na praktyce), które umożliwiają opanowanie nowych umiejętności w krótkim czasie. Nazwa bootcamp pochodzi z języka amerykańskiej armii i oznacza ekstremalny trening przeznaczony dla nowych rekrutów. Podobnie jest w przypadku programowania – bootcamp odbywa się pod okiem doświadczonego trenera (stacjonarnie lub online), który wymaga motywacji, zaangażowania i przyłożenia się do nauki. A efekty mogą być naprawdę spektakularne, gdyż niezwykle intensywny i wytężony kurs może przynieść znacznie więcej korzyści niż kilkuletnie studia.

Programista to zawód przyszłości, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego świata. Rozwój nowoczesnych technologii jest nieunikniony, a to oznacza, iż zapotrzebowanie na programistów będzie stale wzrastać. Już dzisiaj jest to jedna z najlepiej opłacanych grup zawodowych. A stałe poszerzanie swoich kwalifikacji (na przykład na specjalistycznych kursach) pozwoli stać się specjalistą najwyższej klasy.

Zobacz także