Od podwyżek nikt nie ucieknie

Trudna sytuacja pracodawców na rynku pracy, związana z brakiem odpowiednich kandydatów do pracy wymusza na firmach zmianę polityki zatrudnienia. Przede wszystkim zaś podwyżki, które mogą skłonić pracowników do tego, aby pozostali na swoim obecnym stanowisku. Jak wskazują dane pozyskane przez firmę konsultingową AG TEST HR, pracownicy mogą liczyć na wyższe podwyżki niż przed rokiem.

Kwestie wzrostu płac zostały dokładnie sprawdzone przez Analizę Podwyżek przeprowadzoną przez specjalistów z AG TEST HR. Jak udało się ustalić, firmy polskie planują w tym roku zwiększyć wynagrodzenie swoich pracowników o 4% – a to oznacza wzrost w stosunku do zeszłego roku, kiedy wskaźnik ten wyniósł 3,67%. Dobrym prognostykiem jest także fakt, iż zeszłoroczny wzrost był wyższy niż wcześniej planowany – być może podobnie będzie także w tym roku.

Plany pracodawców może bowiem zmienić sytuacja na rynku pracy, która daleka jest od zmiany na lepsze dla firm. Konkurencja nie śpi – przedsiębiorcy, którzy będą mogli pozwolić sobie na podniesienie płac o więcej niż 4% zapewne to zrobią. Właśnie pensją są bowiem w stanie przekonać pracowników do tego, aby nie przenieśli się do innej firmy. Niskie płace w sektorze, gdzie podwyżki są normą może spowodować gwałtowne odpłynięcie pracowników. Pracodawca będzie wręcz zmuszony do tego, aby pensje podnieść – sytuacja gospodarcza kraju sprawia bowiem, iż na rynku pojawiają się kolejne firmy z kapitałem zagranicznym, a ci nierzadko mogą pozwolić sobie na oferowanie bardzo dobrych warunków pracy.

Co ciekawe, jak wskazują badania prowadzone przez AG TEST HR, na przyszły rok planowane są jeszcze większe podwyżki. Jak wskazują specjaliści, mogą one wynosić od 5 do nawet 12-15%! Szczególnie wysokie będą one zapewne tam, gdzie wzrost pensji stanowi stały element prowadzonej polityki kadrowej.

Aby więc ustrzec się przed rotacją pracowników, która może zagrażać firmie, warto jest być na czasie i ciągle weryfikować aktualny poziom wynagrodzenia w danej branży oraz regonie. Nie mniejsze znaczenie powinien mieć także audyt dotyczący dodatków płacowych i pozapłacowych oraz to, jak wpływa on na decyzje pracowników o pozostaniu czy też porzuceniu pracy.

I choć podwyżka nie jest jedyną rzeczą, która można próbować przekonać pracowników do pozostania w pracy, nie można jej ignorować i zakładać, iż osoby zatrudnione zadowolą się jedynie satysfakcją z pracy.

Zobacz także