Kariera: A może centra usług biznesowych?

Centra usług biznesowych są jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. W całym kraju działa niemal 1000 firm świadczących usługi z tego zakresu, które zatrudniają już łącznie ponad 200 tys. pracowników. Specjaliści są zgodni: dynamika wzrostu nadal będzie duża. Szacunki Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych mówią, że do 2020 roku liczba zatrudnionych w usługach biznesowych wzrośnie o niemal połowę, do 300 tys. zatrudnionych.

Wiele wskazuje również, że nowe miejsca pracy rozłożą się w miarę równomiernie między  wszystkie podstawowe gałęzie usług biznesowych, tj. BPO (czyli outsourcing procesów biznesowych), SSC (czyli centra usług wspólnych), IT (informatyczne), R&D (centra badawczo-rozwojowe) oraz finanse.

Centra usług biznesowychJakich pracowników rekrutują centra usług biznesowych w tej chwili? Przede wszystkim są to osoby władające językami obcymi. W pierwszej kolejności liczy się oczywiście język angielski. Tuż za nim czai się jednak język niemiecki, którego znajomość jest coraz częściej poszukiwaną umiejętnością. Nic dziwnego, przecież Niemcy są głównym partnerem handlowym naszego kraju. Również znajomość innych języków jest istotnym atutem w czasie aplikowania na wakaty w różnych centrach usług biznesowych. W tej materii raczej nic się nie zmieni. W zasadzie jest to najważniejsza kompetencja, jakiej poszukują pracodawcy z tego sektora. Zdecydowana większość nowo zatrudnionych tuż po przyjęciu do pracy przechodzi bowiem szkolenia, dzięki którym łatwiej jest im „wejść” w nową pracę.

Niestety rozwój centrów usług biznesowych nie rozłoży się po całej Polsce równocześnie. Nadal skupiony będzie on w dużych ośrodkach miejskich, takich jak: Kraków, Warszawa, Wrocław czy aglomeracja śląska. Nie należy jednak zapominać, że na rozwoju tego sektora zyskały również mniejsze miasta, takie jak Lublin, Bydgoszcz czy Szczecin.

A na jakie wynagrodzenie można liczyć? Osoba bez żadnego doświadczenia może dostać „na wstępie” około 2,5 tys. złotych brutto. Kwota ta może różnić się w zależności od miasta i regionu, w którym pracownik został zatrudniony. Warto tu dodać, że o awans zwykle trudno nie jest, a specjaliści mogą już liczyć na zarobki sięgające ok 5,5-6,5 tys. złotych brutto.

Zobacz także