Najnowsza edycja analizy „Języki obce a wynagrodzenia w SSC/BPO” już dostępna!

Porównywanie wysokości wynagrodzeń w firmie z aktualną średnią obowiązującą na rynku jest częstą i opłacalną praktyką w przedsiębiorstwach. Dostosowywanie płac do standardów rynkowych jest działaniem przynoszącym korzyści zarówno organizacji, jak i zatrudnionym w niej osobom. Stałe monitorowanie danych pozwala firmie upewnić się, że warunki oferowane pracownikom są uczciwe. Warto wykorzystać do tego aktualne Raporty Płacowe przygotowane przez secjalistów z firmy manaHR.

Raport Płacowy

Zapotrzebowanie na pracowników znających języki obce

Zdobycie wartościowych kandydatów znających języki obce jest wyzwaniem szczególnie dla sektora SSC/BPO. Dlatego podczas rekrutacji pracowników pomocne może okazać się skorzystanie z najnowszej edycji analizy „Języki obce a wynagrodzenia w SSC/BPO”. W 2020 roku w badaniu udział wzięły 53 firmy, z czego 39 mogło pochwalić się językami innymi niż angielski. Analizie poddane zostały stanowiska z następującymi językami: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim. 

Branża SSC/BPO rośnie w siłę. Dowodem na to jest pojawianie się na rynku polskim nowych firm oraz dynamiczny rozwój obecnych już przedsiębiorstw. Wprost proporcjonalnie do wzrostu obecności firm z sektora SSC/BPO, zwiększa się również zapotrzebowanie na pracowników znających języki obce. Międzynarodowe środowisko pracy i globalny charakter organizacji wymagają od osób zatrudnionych posługiwania się językami obcymi w stopniu zaawansowanym lub biegłym. Mowa nie tylko o angielskim, ale także innych językach europejskich. Znalezienie odpowiednich kandydatów spełniających ten wymóg nie jest jednak łatwe. 

Ostra konkurencja o pracownika

Praca w sektorze SSC/BPO wymaga także, poza doskonałą znajomością języków obcych, posiadania umiejętności specjalistycznych oraz kompetencji miękkich na wysokim poziomie – głównie ze względu na korporacyjny charakter środowiska pracy oraz bezpośredni kontakt z klientami. 

Wszystko to sprawia, że organizacje z branży SSC/BPO konkurują między sobą w walce o pracowników, a co za tym idzie – ponoszą także ogromne koszty pozyskania i utrzymania pracownika. Wysokie wynagrodzenia stanowią bowiem istotny argument, który może przekonać kandydata do pracy w danej firmie. Wiedza na temat aktualnych standardów rynkowych jest więc pomocna w ustalaniu atrakcyjnych i zarazem zgodnych z budżetem stawek oferowanych przez firmę. 

Branża w czasie pandemii Covid-19

Choć obecnie trudno przewidzieć ostateczny zasięg kryzysu wywołanego przez Covid-19, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pandemia koronawirusa spowoduje znaczący spadek płac także w sektorze SSC/BPO. Raporty Płacowe manaHR mogą okazać się miarodajnym wskaźnikiem wysokości wynagrodzeń również w okresie globalnego kryzysu.

Zobacz także