Absencja pracowników – jak badać?

Absencja pracownicza to nic innego jak wskaźnik nieobecności pracowników. Zjawisko, które w zakładach pracy jest powszechne, jednocześnie powodujące koszty dla pracodawców. Tym samym wskazuje to, że warto badać jak duża jest skala absencji w naszej Firmie.

Co powie nam poziom absencji?

Na początek nie należy zapominać, iż absencja niejedno ma imię . Ustalić należy więcej niż jeden wskaźnik. Jest to ważne, aby móc mierzyć zarówno poziom absencji ogólnej, jak i tej spowodowanej ciążą, urlopami macierzyńskimi, rodzicielskimi bądź wychowawczymi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zawodów, które głównie wykonują kobiety. Wtedy omawiane nieobecności znacząco mogą wpłynąć na poziom absencji ogólnej. Aby więc badanie było wiarygodne i miało sens, należy sprawdzić także absencję pracowników z wyłączaniem powyższych nieobecności. Dla zobrazowania tejże różnicy proponujemy zapoznać się z informacjami przygotowanymi przez manaHR dotyczącymi absencji w polskich firmach w 2021 roku:

W tabeli uwzględnione zostały 2 wskaźniki – zarówno ogólny, jak i ten bez absencji ciążowej i wychowawczej. Do tego możemy zobaczyć dane dotyczące managementu, white collar, oraz blue collar, a także wszystkich pracowników razem.

Najwyższy poziom absencji obserwujemy w przypadku tzw. blue collar, czyli pracowników fizycznych. Nie jest to zaskakujący wniosek, biorąc pod uwagę, iż są to pracownicy, którzy często wykonują swoją pracę w niełatwych warunkach (wysokie/niskie temperatury, narażenie na inne czynniki zewnętrzne).

Wracając jednak do meritum – wyraźnie zauważalna jest różnica pomiędzy absencją ogólną a tą związaną z ciążą. Najmniejsza została odnotowana w przypadku managmentu, natomiast najwyższa w przypadku stanowisk white collar.

Co dalej?

Sam poziom absencji w naszej organizacji niewiele jednak nam powie. Aby wskaźnik miał sens powinniśmy porównać go do danych rynkowych. Bez tej informacji nie będziemy mieli możliwości określić, czy wyliczony przez nas poziom jest wysoki, czy nie.

Kiedy takie porównanie uda nam się przeprowadzić, np. wykorzystując Raporty Płacowe, to na co powinniśmy zwrócić uwagę? Zarówno na zbyt wysoki, jak i zbyt niski wskaźnik absencji.  O ile powód do zaniepokojenia zbyt wysokim wskaźnikiem jest dosyć oczywisty, o tyle dlaczego zbyt niski również powinien nam zapalić lampkę alarmową? Może to oznaczać, że pracownicy chorują, a mimo to wciąż przychodzą do pracy, bo np. nie chcą stracić premii. Wpływa to na obniżenie efektywności pracownika, a także oczywiście na ryzyko zarażenia całego zespołu.

Jako podsumowanie podrzucamy tez tip, iż warto pamiętać, że badanie wskaźnika absencji powinno być regularne. Dzięki temu łatwiej wychwycimy zjawiska występujące ciągle i to, czy nasze działania przynoszą efekty.

Zobacz także