Exit interview, czyli jak sobie radzić z nadmierną rotacją

W każdym przedsiębiorstwie zawsze kiedyś przychodzi moment rozstania z pracownikiem. W dobie zwiększonej fluktuacji kadr takie rozstania są rzeczą dość powszechną. Niektórzy twierdzą wprost, że pracodawcę należy zmieniać co 5 lat – wtedy nie grozi nam stagnacja zawodowa.

Zacznij od właściwej diagnozy

Aby mieć pogląd, czy fluktuacja w naszej firmie jest na odpowiednim poziomie należy porównać jej wskaźnik ze średnią rynkową. Z pomocą przychodzą tu specjalistyczne raporty i badania. Firma manaHR przeprowadziła ogólnopolskie badanie absencji i fluktuacji w pierwszym kwartale 2019 roku. Najliczniej reprezentowane w tym unikalnym raporcie były firmy produkcyjne – aż 80% badanych. Raport jest o tyle użyteczny, że poza twardymi danymi pochodzącymi bezpośrednio od firm, znajdują się w nim przykłady dobrych praktyk związanych z fluktuacją i absencją pracowniczą.

Nie warto palić mostów

Wróćmy jednak do tematu pożegnania z pracownikiem i tym jak najlepiej to robić. Świadome firmy wiedzą, że nigdy nie należy palić za sobą mostów. Dlatego działy HR powinny zawsze przeprowadzać tzw. exit interview. Warto dodać, że w ¼ przypadków na takiej rozmowie obecny jest także przełożony osoby odchodzącej z firmy. Jedynie w niewielkim odsetku przypadków (zaledwie 2%) taką rozmowę przeprowadza zewnętrzna, specjalistyczna agencja doradztwa personalnego. Jako ciekawostkę można podać, że 6% firm korzysta z nowoczesnych rozwiązań, czyli aplikacji przeznaczonej do exit interview.

Przepis na idealny exit interview

Jak zatem powinna wyglądać taka dobrze przeprowadzona rozmowa? Przede wszystkim musi być dobrowolna – pracownik nie może czuć się do niej przymuszony, bo otrzymane wtedy dane i informacje będą w znacznej mierze bezużyteczne. Ważna też jest forma – nie powinien to być wywiad, czy też ramowa ankieta, ale swobodna rozmowa sprzyjająca szczerości i otwartości. Jakie tematy warto poruszyć? Na pewno należy zapytać o powód odejścia i o to, czy zmiana pracy była samodzielną decyzją, czy też została zainicjowana przez nowego pracodawcę. Można też próbować przekonać pracownika do pozostania w firmie – to dobre pytanie, bo z reguły odsłania prawdziwe motywacje. Dobre będą również pytania dotyczące funkcjonowania w zespole, współpracy z managerem i atmosfery panującej w pracy. Na koniec warto zapytać o ewentualność powrotu, o to co było pozytywne i dawało poczucie satysfakcji.

Odpowiednio przeprowadzone exit interview to furtka do przyszłej współpracy i ostatni element budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Należy o tym pamiętać, szczególnie w okresie niskiego bezrobocia i deficytu specjalistów.

Zobacz także