Jak wyglądała fluktuacja i absencja w 2022?

Jak wyglądała fluktuacja i absencja w 2022?

Fluktuacja i absencja to jedne z kluczowych wskaźników efektywności pracownika (z ang. KPI – Key Performance Indicators). To co ważne jednak z punktu widzenia samego pracodawcy, to aby te wskaźniki nie były na wysokim poziomie. Wiąże się to z dużymi kosztami (m.in. rekrutacji, zastępstw, wynagrodzenia i in.). Aby tego uniknąć warto na bieżąco śledzić stan fluktuacji i absencji w swojej firmie. Jak to robić? Sprawdzając jak nasze wskaźniki mają się do tych na rynku – do konkurencji.

Fluktuacja i absencja

W kwietniu firma manaHR opublikowała analizę omawianych wskaźników za rok 2022. Ich badanie opiera się na 501 uczestnikach. Jak podają jest możliwość ich zobaczenia na gruncie ogólnopolskim, z podziałem na grupy pracowników, branże, regiony i mikroregiony.

Fluktuacja

Jak zatem wyglądał ogólny wskaźnik fluktuacji? Podejrzeć możemy to na wykresie poniżej.

Generalnie zauważyć możemy, że w przeciągu ostatnich lat ogólny wskaźnik fluktuacji utrzymywał się na podobnym poziomie. Co ciekawe odnotowano, że w roku 2022 fluktuacja pracowników pozostała na tym samym poziomie co w roku poprzednim. Z pewnością ten fakt może nieco szokować biorąc pod uwagę wszelkie doniesienia medialne na ten temat. Nie zaskakuje natomiast to, iż w roku 2020 fluktuacja nieco zwolniła, aby ostatnio wyskoczyć bardziej w górę.

Absencja

Przechodząc płynnie do absencji. Mówimy o niej, gdy chcemy zbadać poziom nieobecności pracowników. Wiąże się to głównie z nieobecnością wynikającą ze zwolnienia lekarskiego, czyli tzw. L4. Jak prezentują się najświeższe dane?

Tu również nie zauważamy ogromnych zmian i skoków na przestrzeni ostatnich lat. Co oczywiste absencja pracownicza była najwyższa w okresie pandemii, natomiast to co interesujące w minionym roku – zdecydowanie zmalała względem lat poprzednich. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że powyższe dane prezentują wszystkie nieobecności – także te związane z absencją ciążową, urlopami macierzyńskimi, rodzicielskimi i wychowawczymi. Dla dokładniejszej analizy warto zagłębić się w bardziej szczegółowe dane.

Więcej informacji na ten temat (bardziej szczegółowych) manaHR obiecuje już niedługo.   

Zobacz także